Thursday , April 18 2024

Statuia lui Becali ramane la Siret

N sireteanul Gheorghe Dudu]\, `n v=rst\ de 81 de ani, l-a sculptat pe Gigi Becali, `ns\ tentativele sale de a vinde statuia sau chiar de a o dona personal lui Becali s-au soldat cu e[ec

Becali nu se vinde u[or. Nu  este vorba patronul Stelei, ci de  statueta care `l `nf\]i[eaz\ pe Gigi Becali [i  care a fost sculptat\ de un localnic din ora[ul Siret. ~n v=rsta de 81 de ani,  Gheorghe Dudu]\ are interiorul casei transformat `ntr-un adev\rat muzeu al lemnului. Scaunele, masa, [ifonierul, toate sunt sculptate cu chipul [i scene din lupte celebre. Printre voievozii lupt\tori [i-a f\cut loc [i «R\zboinicul Luminii», adic\ Gigi Becali. Omul l-a sculptat pe patronul Stelei `n urm\ cu vreo 8 ani ,`ns\ tentativa sa de a vinde [i chiar de a o dona personal lui Becali s-a soldat cu e[ec. A crezut la un moment dat c\, `nsu[i patronul Stelei ar fi fost interesat de realizarea sa dar, cu toat\ mediatizarea f\cut\ , statueta nu a ajuns la palatul patronului Stelei. Mai mult, Dudu]\  a realizat pe l=ng\  celebra statuet\  [i o cup\ a fanilor la rug\mintea fiului s\u, stelist.

Gheorghe Duduta
B\rbatul a `nceput s\ sculpteze  la v=rsta de 14 ani. Ideea de a realiza o garnitur\ de mobil\ pe teme istorice i-a  apar]inut so]iei sale, care era  profesor de istorie. Munca a durat mai bine de 4 ani, `ns\ rezultatul a fost pe m\sura. Sculptorul Dudu]\ a ob]inut un set de mobilier unicat, realizat `n cea mai mare parte din lemn de nuc. Acesta `nf\]i[eaz\ `n cea mai mare parte domnitori precum {tefan cel Mare, Mihai Viteazul, Drago[ Vod\ sau Vlad }epe[. Traian [i Decebal sunt pe post de m=nere la [ifonier `n vreme ce masa este sus]inuta de patru `ngeri, `n loc de picioare.
Chiar  [i luceaf\rul poeziei rom=ne[ti se reg\se[te `ntre lucr\rile sale. Domnitorul Moldovei, {tefan cel Mare [i Sf=nt nu putea fi conceput f\r\ a avea al\turi M\n\stirea Putna .
“I-a pl\cut sculptura `n lemn . A f\cut mobil\ [i celor doi fii stabili]i la Ia[i [i Gala]i», spune so]ia sculptorului, Domnica Dudu]\, care este pensionar\ de c=]iva ani.  «B\rbatul  [i-ar fi dorit ca statueta s\ ajunga la Becali, dar nu a reu[it», poveste[te Domnica Dudu]\. B\rbatul a devenit celebru `n ora[ul Siret dup\ ce a realizat statuia unui fotbalist, pe stadionul din localitate. O alt\ lucrare a lui Gheorghe Dudu]\ este  u[a de la biserica din centrul ora[ului Siret, sculptat\ `n lemn de nuc. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …