Sunday , March 3 2024

Sotul surdomut, arestat dupa ce IML a stabilit ca si-a strangulat sotia in cada

N Vasile Pav\l a fost arestat  pentru omor calificat, la [ase luni de la producerea faptei

Vasile Pav\l, surdomutul acuzat acum [ase luni c\ [i-ar fi ucis so]ia, surdomut\ [i ea, a fost arestat ieri de Tribunalul Suceava pe 29 de zile pentru s\v=r[irea infrac]iunii de omor calificat. Aceast\ decizie a fost luat\ dup\ ce Institutul Na]ional de Medicin\ Legal\ a confirmat faptul c\ moartea femeii  – Lumini]a Pav\l de 46 de ani, a fost omor=t\ prin strangulare. ~n mod ciudat, Vasile Pav\l trecse cu bine tesatul poligraf, care `ns\, precum se [tie, nu constituie mijloc de prob\.
Femeia, bolnav\ de ciroz\ hepatic\ `n ultimul grad a fost g\sit\ moart\ `n cad\ `n ultima s\pt\m=n\ a lunii aprilie a acestui an.
Anchetatorii suceveni au fost pu[i atunci `n `ncurc\tur\ dup\ ce medicina legal\ a stabilit c\ femeia, surdomut\ [i bolnav\ de ciroz\ hepatic\ `n ultimul grad nu ar fi `ncetat din via]\ pentru c\ i s-ar fi f\cut r\u `n cad\, ci pentru c\ ar fi fost strangulat\.
~n acest context, poli]i[tii [i procurorii au cerut familiei acceptul pentru prezentarea `n fa]a aparatului poligraf. So]ul Lumini]ei, Vasile Pavel, a acceptat testul, la fel ca [i fiica celor doi, Ramona Petrinceac, care locuia `n acela[i apartament din Obcine.
At=t Vasile Pavel, so]ul c=t [i Ramona Petrinceac fiica, au fost de acord s\ se supun\ detectorului de minciuni, dorind s\ demonstreze `n acest fel c\ nu d=n[ii  i-au curmat via]a Lumini]ei Pavel.
Pentru cei care gestioneaz\ aparatul poligraf la nivelul IPJ Suceava a fost atunci prima ocazie de a intervieva un surdo – mut, opera]iunea nefiind posibil\ dec=t prin intermediul unui interpret. Prin intermediul acestuia, Vasile Pavel, so]ul femeii moarte `n cad\ a demonstrat c\ este sincer `n declara]ii, rezult=nd c\ nu ar avea nicio leg\tur\ cu moartea so]iei sale. C=t prive[te pe Ramona Petrinceac, fiica lui Pavel [i al Lumini]ei, care nu are deficien]e de auz [i nici de vorbire, aceasta nu a putut fi testat\ la detectorul de minciuni i fiindc\ s-a prezentat la Poli]ie `n stare avansat\ de ebrietate. (N. RO{CA)

Vezi si

Ordin de protecție emis de polițiști împotriva unui bărbat din Vicovu de Sus care și-a dat mama afară din casă și a jignit-o

Vineri, la  ora 13:00, polițiștii din Vicovu de Sus au fost sesizaţi  de către o …