Sunday , September 24 2023

Societatea de transport a Primariei Suceava a intrat pe pierderi

N directorul SC TPL SA Suceava, Darie Romaniuc, a declarat c\ anul acesta a estimat c\ pierderile societ\]ii vor fi `ntre patru [i cinci procente din cifra de afaceri, cauzele fiind `n cea mai mare parte majorarea pre]ului la carburan]i [i cea a TVA n directoul Darie Romaniuc a precizat c\ a solicitat, pentru eliminarea pierderilor, s\ se aprobe `n Consiliul Local Suceava scumpirea pre]ului biletelor de c\l\torie [i abonamentelor, dar a ad\ugat c\ are semnale c\ aceast\ cerere nu va fi aprobat\
Societatea de transport public local din municipiul Suceava a intrat, `n acest an, pe pierderi, fiind primul an fiscal pe care conducerea societ\]ii estimeaz\ c\ `l va `ncheia f\r\ a realiza profit nici m\car de un leu. Directorul SC TPL SA Suceava, Darie Romaniuc, a declarat c\ pierderile estimate a se produce p=n\ la finele anului sunt `ntr-un grad `nc\ suportabil. Totu[i, pentru a nu `nt=mpina blocaje sau a nu avea probleme cu diver[i furnizori a fost nevoit s\ `ncheie acorduri de plat\ cu ace[tia prin care pl\]ile s\ fie f\cute `ntr-un ritm mai lent, adic\ nu la 30 de zile, ci la 60 de zile.
Potrivit lui Darie Romaniuc, pierderile pentru acest an au fost estimate `ntre patru [i cinci procente din cifra de afaceri a unit\]ii. Cifra de afaceri SC TPL SA Suceava pentru acest an a fost estimat\ la suma de 23 de milioane de lei [i, prin urmare, pierderile la nivelul anului 2010 ar putea s\ se situeze `n jurul sumei de un milion de lei.
Cauzele principale pentru care SC TPL SA Suceava are mari [anse s\ `ncheie anul cu pierderi o reprezint\ cre[terea pre]ului la carburan]i [i cre[terea TVA. „La data de 31 decembrie, motiorina o cump\ram cu 3,51 lei kilogramul. Acum, pre]ul este de 4,63 de lei litrul. Cre[terea carburan]ilor cu 30% este o cheltuial\ `n plus iar veniturile nu au crescut at=t de mult `nc=t s\ o putem acoperi”, a spus Darie Romaniuc. De cealalt\ parte, `ncas\rile din v=nzarea de bilete [i de abonamente au sc\zut pe fondul cre[terii TVA. Pre]ul aprobat de Consiliul Local Suceava nu a mai fost modificat de mult timp iar acesta includea [i TVA-ul.
Cu alte cuvinte, 19% din `ncas\rile de la v=nzarea de bilete [i de abonamente erau virate automat la bugetul de stat. Majorarea TVA-ului la 24% a dus ca o sum\ mai mare cu cinci procente din `ncas\rile din v=nzarea de bilete [i abonamente s\ fie virat\ la stat. Cu alte cuvinte, exact acela[i procent la care sunt estimate pierderile p=n\ la finele anului, dac\ situa]ia continu\. „~nainte, 24 de bani din 1,5 lei c=t este valoarea unui bilet cu o singur\ c\l\torie era virat\ direct a stat pentru plata TVA-ului de 19%. Acum se vireaz\ 30 de bani din suma de 1,5 lei. Dup\ cre[tere TVA-ului la 24%, pierderile societ\]ii sunt `ntre treizeci [i patruzeci de mii de lei”, a declarat Darie Romaniuc.
El a precizat c\ printre solu]iile avute `n vedere este [i cea de a ob]ine `ncas\ri mai mari prin scumpirea biletelor de c\l\torie. Potrivit directorului SC TPL SA Suceava, majoritatea localit\]ilor din ]ar\ practic\ pre]uri situate `n jurul a 1,8 – 2 lei pe c\l\torie, unul din exemple fiind cel de la R=mnicu V=lcea unde acest tarif de c\l\torie este de doi ani. Cei de la TPL SA Suceava au `ncercat [i ei s\ fac\ acela[i lucru, depun=nd o cerere `n acest sens la Consiliul Local Suceava. „Am informa]ii c\ nu se va aproba acest proiect de majorare la doi lei a pre]ului pentru o c\l\torie [i la 60 de lei a unui abonament lunar pentru toate liniile de transport”, a spus, `ns\, directorul SC TPL SA Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Biroul Electoral Permanent va funcționa în afara municipiului Suceava

Prefectura a reluat „în regim de urgență” procedura de identificare a unor spații, inclusiv aparținând domeniului …

No comments

  1. mie mila de voi….

  2. CUM DRACU AVETI PIERDERI CAND AUTOBUZELE SUNT PLINE TOT TIMPUL?????

  3. PAREREA MEA ESTE CA AR TREBUI SA MAI REDUCETI DIn DIRECTORI TPL, SA REDUCETI NUMARUL SOFERILOR TAMPITI CARE AU CONDUS INAINTE CAMIOANE DE BARABULE, NICIDECUM MIJLOACE DE TRANSPORT DE CALATORI, SA REDUCETI FURTUL DE MOTORINA DIn REZERVOARELE AUTOBUZELOR…SUNT MULTE METODE.
    AUTOBUZELE SUNT PLINE, SI TOTUSI VOI AVETI PIERDERI, ESTE ABSOLUT STRIGATOR LA CER