Tuesday , October 4 2022

Separatoare de sens din cauciuc, pe Calea Unirii

N Prim\ria Suceava inten]ioneaz\ s\ renun]e la a mai pune borduri de-a lungul principalelor drumuri din municipiu n Prim\ria apeleaz\ la aceste separatoare din cauciuc pentru a evita distrugerea ma[inilor care eventual ar lovi aceste indicatoare [i pentru c\ ele ocup\ mai pu]in spa]iu din carosabil fa]\ de borduri n
Prim\ria municipiului Suceava inten]ioneaz\ s\ pun\ separatoare de sens, confec]ionate din cauciuc, pe strada Calea Unirii. Inten]ia municipalit\]ii este de a se pune aceste separatoare, `n m\sura `n care condi]iile meteo permit acest lucru, chiar din noaptea de mar]i spre miercuri sau, `n orice caz, `n cursul acestei s\pt\m=ni.
Motivul pentru care Prim\ria vrea s\ procedeze `n acest fel [i s\ nu mai apeleze la solu]ia de a pune borduri pe mijlocul drumului `l constituie siguran]a participan]ilor `n trafic, impactul unei ma[ini cu o bordur\ fiind mai violent dec=t cel cu un separator de sens confec]ionat din cauciuc sau din fibre de sticl\.
Un alt motiv ]ine [i de spa]iul care `l ocup\ o bordur\ [i cel pe care `l ocup\ un separator de sens. Astfel, `n timp ce `n zonele unde sunt puse borduri sau f\cute mici scuaruri s-au redus `ntre 40 [i 100 de centimetri din por]iunea carosabil\, `n locul unde se vor monta separatoare de sens din cauciuc se va reduce suprafa]a carosabil\ cu doar 2 de centimetri.
Deocamdat\, Prim\ria municipiului Suceava va monta separatoare de sens pe o distan]\ de circa 175 de metri, pe Calea Unirii, `ncep=nd de la intersec]ia cu str\zile Mir\u]i [i Petru Rare[. Lungimea unui separator de band\ este de un metru, l\]imea este de 25 de centimetri. Separatoarele respective vor fi de culoare neagr\, cu o band\ galben\ iar `n mijloc vor avea ata[at un st\lp tot din cauciuc – asem\n\tor cu „sofroneii” – care este, de asemenea, `n culorile galben [i negru. Costurile unui separator de sens sunt de circa 40 de euro. (Dan PRICOPE)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …

No comments

  1. ha ha … ma duc sa distrug cateva sute de euro !

  2. cu banii aia mai bine ar repara drumurile

  3. vor fi pusi la pamant de soferii indisciplinati exact cum se intampla in bucuresti oricum va ramane intreaga partea care e prinsa in asfalt …