Tuesday , February 27 2024

Restaurantele Taco Loco, `nchise de Garda Financiara

Restaurantele Taco Loco, de langa Palatul Finantelor si din Carrefour, au fost ieri inchise

Miercuri dup\ amiaz\, patru comisari financiari au descins `n loca]ia situat\ chiar `n umbra palatului finan]elor [i au extins verificarea actelor p=n\ pe la ora unu noaptea n a fost verificat\ [i loca]ia Taco Loco din incinta Carrefour n ambele restaurante au fost `nchise n au fost verificate [i alte loca]ii de alimenta]ie public\ din Suceava, precum Stop Café din incinta Iulius Mall, apar]in=nd familiei lui Alexandru B\i[anu, dar [i restaurantul Catalan n Ionu] Vartic, comisarul [ef al G\rzii Financiare Suceava a declarat c\ verific\rile sunt `n derulare, pe linia utiliz\rii caselor de marcat [i a comer]ului ilicit, concluziile urm=nd a fi f\cute publice s\pt\m=na viitoare n ieri diminea]\ s-a dispus suspendarea activit\]ii de la restaurantul Taco Loco

Restaurantele Taco Loco de pe strada Vasile Bumbac din centrul Sucevei [i din incinta complexului comercial Carrefour au fost `nchise ieri de Garda Financiar\. Sec]ia G\rzii Financiare Suceava a declan[at miercuri dup\ amiaz\ o ampl\ ac]iune de control la unit\]ile de administra]ie public\ din municipiul Suceava, pe linia respect\rii legisla]iei economice la unit\]ile de alimenta]ie public\ “cu [taif” din municipiul re[edin]\ de jude]. S-a `nceput cu restaurantul – teras\ Taco Loco, apar]in=nd lui Lorand Ercse, s-a continuat cu concuren]a – restaurantul – teras\ Catalan, s-a cobor=t `n zona comercial\ Burdujeni unde au fost verificate [i ridicate  `nscrisurile  de la restaurantul Taco Loco din complexul  comercial Carrefour, dar [i de la cafeneaua Stop Café din incinta Iulius Mall, proprietate a familiei lui Alexandru B\i[anu.
Pentru c\ sunt persoane publice, Lorand Ercse fiind secretar executiv al PSD – organiza]ia municipal\ Suceava, iar Alexandru B\i[anu de]in=nd func]ia de pre[edinte al organiza]iei jude]ene a PNL, cei doi au interpretat c\ verific\rile comisarilor G\rzii Financiare au conota]ii politice. Nimic mai neadev\rat, sus]ine comisarul [ef al G\rzii Financiare Suceava, Ionu] Vartic, care a declarat c\ verific\rile ini]iate sunt demarate `n baza unei tematici care are `n vedere dotarea [i utilizarea caselor de marcat [i comer]ul ilicit `n unit\]ile de alimenta]ie public\ din municipiul Suceava. “Se fac verific\ri la unit\]ile de alimenta]ie public\ din Suceava, iar `n momentul `n care vor fi finalizate controalele vom comunica public rezultatele acestora”, a declarat comisarul [ef Ionu] Vartic.
Prima m\sur\ luat\ ieri de Garda Financiar\ a fost decis\ suspendarea activit\]ii restaurantului Taco Loco cu intrare de pe strada Vasile Bumbac, construit pe un spa]iu `nchiriat de la Uniunea Jude]ean\ a Sindicatelor Libere dar [i a loca]iei aceleia[i firme din incinta centrului comercial Carrefour.  Celelalte restaurante vizate de control, a c\ror patroni nu au func]ii politice, au considerat c\ verific\rile celor de la Garda Financiar\ sunt normale [i s-au efectuat `n condi]ii decente.
Luc\rtorii din zona `n care [i-a desf\[urat activitatea, p=n\ ieri, restaurantul – bar Taco Loco din Carrefour au spus c\ nu au [tiut nimic despre `nchiderea loca]iei p=n\ ieri diminea]\, r\m=n=nd oarecum nedumeri]i c\ scaunele de pe mese nu mai sunt date jos. Au crezut mai `nt=i c\ este vorba despre o rezervare dar p=n\ la sf=r[itul zilei au constatat c\ nimeni nu a venit s\ se ocupe de amenajarea meselor [i nici de buc\t\rie. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Alexandru Calancea: Situația geopolitică ne împinge să facem un depozit de medicamente la spital

Două investiții sunt într-un stadiu relativ avansat – au intrat pe anumite proceduri de atribuire …

No comments

  1. Vreau sa-i dau o sugestie d-lui tovaras Vartic: mergeti si pe la asociatiile de proprietari mai ales in Burdujeni unde o sa constatati ca in schimbul banilor ce reprezinta cheltuieli de intretinere, se dau chitante scrise de mână. Nici pomeneala case de marcat. Ei nu se supun acelorasi reguli ale codului fiscal din Romania. Defapt de asociatii se ocupa, am inteles un domn viceprimar si de aceea nu sunt obligati sa aiba case de marcat. Sunt tare curioasa sa aflu cati bani se duc ,,pe alături”

  2. stim cu totii cine e patron la Oscar Wilde . nu trece nici mama controlului pe acolo .

  3. totul este politic dar au probleme cu banii
    ,multe datorii k mai toate restaurantele de la noi

  4. Daca exista o tematica dirijata politic , atunci este grav . Nu pentru ca cei vizati ar fi usa de biserica ci pentru ca asemenea controale sunt o arma in mana politicienilor . Arma care poate fi folosita impotriva oricui care nu le sufla in panze . Sunt convins ca va veni vremea cand politicienii nu vor mai avea nici o putere de acest fel . Conteaza sa luam atitudine pentru oricare abuz facut de acestia si sa sprijinim parchetul de cate ori este cazul .

  5. Probabil urmeaza niste controale la fel de riguroase la Oscar Wilde si Salzburg Caffe

    • Corect. Ideea insa e ca e doar o metoda de a aduna bani pentru campania electorala. Vezi cazul Timisoara unde seful CJ si o directoare din control sunt cercetati pentru luare de mita. Cumde nu au reusit sa musamalizeze cazul? Oricum e clar ca vartic e slugoi politic pentru PDL.

  6. Dar vai !!!!! cumva nu se dadea bon? :))) de vreo 2 luni nu mai primesc bon in taco loco.