Saturday , April 20 2024

Reparatii stradale de zece milioane de euro in 2011, in municipiul Suceava

N primarul Ion Lungu a declarat c\, de[i este preconizat, anul viitor, un buget mai mic pentru municipalitatea sucevean\, foarte multe fonduri vor fi alocate pentru repara]ii stradale [i a precizat c\ nu este vorba de fondurile europene care vor fi accesate `n baza Planului Integrat de Dezvoltare Urban\

Repara]iile stradale din municipiului Suceava se vor situa, `n cursul anului 2011, `n jurul sumei de 40 de milioane de lei. Potrivit primarului Ion Lungu, `n cursul anului viitor se vor face repara]ii stradale de aproximativ zece milioane de euro, fondurile urm=nd a fi atrase, conform celor spuse de edilul [ef al Sucevei, de la bugetul local [i, eventual, de la bugetul de stat. Sumele care se vor `ncasa, anul urm\tor, la bugetul local, vor fi destinate `n bun\ m\sur\ pentru a se acoperi cheltuielile cu repara]iile stradale, primarul Ion Lungu fiind de p\rere c\ sunt mai multe str\zi unde trebuie s\ se intervin\. Lucr\rile la carosabil vor fi, potrivit primarului, at=t plomb\ri, c=t [i asfalt\ri ale unor str\zi pe care se va turna c=te un singur strat de asfalt. Printre priorit\]i, vor fi str\zile la care s-au intervenit `n ace[ti ani la reabilitarea unor re]ele de utilit\]i [i pentru care nu erau prev\zu]i bani dec=t s\ se acopere cheltuieli de asfaltare sau betonare doar pe traseul conductelor.
Men]ion\m c\ primarul Ion Lungu a precizat, de altfel, c\ `n lucr\rile de repara]ii stradale de anul viitor [i pentru care vor putea fi alocate p=n\ la zece milioane de euro nu sunt incluse [i lucr\rile de modernizare a mai multor str\zi cu fonduri ob]inute prin Planul Integrat de Dezvoltare Urban\ (PIDU). ~n baza acestui plan, Prim\ria municipiului Suceava a ob]inut fonduri europene `n cadrul Programului Opera]ional Regional (POR), destina]ia acestora fiind de acoperire a cheltuielilor cu mai multe proiecte de dezvoltare printre care parc\rile subterane `n centrul ora[ului, montarea mai multor camere video `n locurile publice, precum [i modernizarea a 14 str\zi `n lungime de 11 kilometri. (Dan PRICOPE)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …

No comments

  1. Daca se va plomba in continuare cum s-a plombat si Ghe. Doja, mai bine ne lipsim de risipirea banilor pe reparatii stradale. In nici un oras din Romanica noastra draga nu exista drumuri asa distruse ca in Suceava. Rusine, d-le primar!