Monday , July 22 2024

Record absolut – investitii straine de 47 de euro in luna iulie a acestui an

N de la `nceputul anului, valoarea total\ a investi]iilor str\ine `n jude] s-a ridicat la suma de 11.593 euro
Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ transmite c\ `n conformitate cu datele furnizate de Oficiul Na]ional al Registrului Comer]ului, în jude]ul Suceava în luna iulie 2010 s-a înmatriculat o singur\ societate comercial\ cu participare str\in\ la capitalul social subscris.
Valoarea capitalului social total subscris în moned\ na]ional\ a fost de 200 mii lei vechi, exprimat în valut\ acesta fiind de 58,0 USD sau 47,3 EURO.  În func]ie de num\rul societ\]ilor înmatriculate în luna iulie 2010 la nivel na]ional jude]ul Suceava se afl\ pe locul 18 în ordine descresc\toare [i pe locul 38 dup\ m\rimea capitalului social exprimat în valut\.
~n perioada 1.01-31.07.2010 în jude]ul Suceava s-au înmatriculat 22 societ\]i comerciale cu participare str\in\ la capitalul social subscris, valoarea capitalului social total subscris în moned\ na]ional\ a fost de 35,2 mii lei  – exprimat în valut\ acesta fiind de 11593,0 USD sau 9040,8 EURO. (N. RO{CA)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …