Wednesday , February 8 2023

Proiect privind constructia unui complex sportiv la Suceava

N proiectul prevede construc]ia unei s\li polivalente cu o capacitate de 5.000 de locuri, dotat\ cu sal\ de competi]ii [i sal\ de antrenament, dar [i alte facilit\]i, un stadion cu capacitate de 15.000 de locuri, un bazin olimpic, dar [i terenuri de sport în aer liber

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat, miercuri, un proiect privind construc]ia unui complex sportiv cu sal\ polivalent\, stadion [i terenuri în aer liber, care urmeaz\ s\ fie construit în ora[, ar\tând c\ finan]area ar putea fi asigurat\ de CNI, dar nu este exclus\ nici o investi]ie privat\.
Lungu a spus, într-o conferin]\ de pres\, c\ suma estimat\ a proiectului este de 13 milioane de euro [i c\ acest complex sportiv prevede construc]ia unei s\li polivalente cu o capacitate de 5.000 de locuri, dotat\ cu sal\ de competi]ii [i sal\ de antrenament, dar [i alte facilit\]i, un stadion cu capacitate de 15.000 de locuri, un bazin olimpic, dar [i terenuri de sport în aer liber.
Primarul a ar\tat c\ acest proiect urmeaz\ s\ fie finalizat în patru ani dup\ ob]inerea finan]\rii, care ar putea fi asigurat\ de la bugetul de stat sau din fonduri private.
“Nu exclud o variant\ privat\ de finan]are”, a spus Lungu.
El a ar\tat c\ municipiul Suceava ar putea ob]ine finan]are [i prin Compania Na]ional\ de Investi]ii, fiind inclus pe lista pentru astfel de proiecte a Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului.
Aproximativ 320 de milioane de euro va cheltui Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului pentru construc]ia a 30 de s\li polivalente în urm\torii [ase ani, potrivit unui proiect de hot\râre de Guvern prin care se aprob\ programul “S\li Polivalente”, ob]inut de Mediafax.
S\lile vor avea între 5.000 [i 15.000 de locuri, iar proiectul urmeaz\ s\ fie derulat prin Compania Na]ional\ de Investi]ii, aflat\ sub autoritatea ministerului. (O.S.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Sucevean de 21 de ani, prins la volan drogat cu hașiș si amfetamină

În mașină, polițiștii au găsit și o țigară care probabil conținea marijuana. Luni, în jurul …