Saturday , April 20 2024

Programul "Craciun în Bucovina" a debutat cu un spectacol pentru copii în Muzeul Satului Bucovinean

N programul “Cr\ciun în Bucovina” a început, duminic\ dup\-amiaz\, la Muzeul Satului Bucovinean, din Suceava, unde a fost organizat un spectacol pentru copii, c\rora Mo[ Nicolae le-a oferit daruri

Programul “Cr\ciun în Bucovina”, de promovare a obiceiurilor din Bucovina din preajma s\rb\torilor de iarn\, a debutat, duminic\ dup\-amiaz\, în Muzeul Satului Bucovinean, unde copiii prezen]i au primit daruri de la Mo[ Nicolae, au asistat la un spectacol de p\pu[i [i a fost vernisat\ expozi]ia desene pentru copii “Credin]a din ochii copiilor”.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la deschiderea acestui proiect c\ sucevenii [i turi[tii vor putea asista în fiecare zi, pân\ în 7 ianuarie, la diverse evenimente organizate în aproape toate localit\]ile jude]ului.
El le-a spus sucevenilor c\ se a[teapt\ ca în aceast\ perioad\ s\ fie un aflux mare de turi[ti în jude] care vin s\ vad\ tradi]iile [i obiceiurile de iarn\ la ele acas\.
Asear\, la Catedrala romano-catolic\ din Suceava “Sf. Ioan Nepomuk” a avut loc un concert sus]inut de Grigore Le[e.
În ora[ul Gura Humorului, au fost inaugurate, asear\, iluminatul cu ocazia s\rb\torilor de iarn\, dar [i moc\ni]a care va circula pe malul râului Humor [i în Parcul Arini[, unde este amplasat\ [i o scen\ cu un mini-sat bucovinean pe care vor evolua forma]ii de ur\tori [i colind\tori. Tot în Parcul Arini[ vor fi organizate mai multe evenimente, inclusiv de degust\ri de preparate [i produse tradi]ionale bucovinene.
Pe parcursul acestui program, turi[tii vor putea merge la gospod\rii ale localnicilor din mai multe comune sucevene [i vor putea asista atât la preg\tirile de Cr\ciun, la repeti]iile pentru colinde sau ur\turi, la t\ierea porcului, dar [i la prepararea produselor tradi]ionale.
Totodat\, de Cr\ciun, vor fi organizate un spectacol sus]inut de Hara [i Distinto la Gura Humorului [i un concert simfonic la Catedrala “Sf. Ioan Nepomuk” din Suceava, dar [i festivaluri cu obiceiuri de iarn\ în mai multe localit\]i ale jude]ului.
Dup\ Cr\ciun, în localit\]ile sucevene vor fi organizate parade ale masca]ilor, festivaluri de datini [i obiceiuri, iar înaintea Anului Nou, ur\turi [i obiceiuri de iarn\ acas\ la gospodarii din satele Bucovinei.
Programul “Cr\ciun în Bucovina” este finan]at cu 250.000 de euro prin POR-Axa V [i promoveaz\ tradi]iile, obiceiurile [i gastronomia din Bucovina, scopul acestui proiect fiind de dezvoltare a turismului în jude]ul Suceava.
Prin acest proiect se estimeaz\ o cre[tere cu 23 la sut\ a num\rului de turi[ti care vor veni în Bucovina în decembrie 2010, fa]\ de decembrie 2008, când a mai fost organizat un eveniment similar, dar când majoritatea manifest\rilor s-au derulat în municipiul re[edin]\ de jude].

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …