Tuesday , October 4 2022

Profesori pe care n-o sa-i vedeti niciodata facand greva: Fabrica de bani de la ISJ Suceava

N c=]iva angaja]i ai ISJ c=[tig\ mai mult dec=t pre[edintele sau premierul Rom=niei n contabilul [ef [i [eful serviciului de salarizare au venituri salariale mai mari dec=t inspectorul general [i cei doi adjunc]i ai s\i n unul din ponturile mari de a rotunji veniturile salariale este cel al activit\]ilor de formare, cea mai mare performan]\ fiind cea a unui consilier din cadrul Inspectoratului {colar al Jude]ului Suceava care numai din astfel de activit\]i a `ncasat suma de 97.356 lei, adic\ mai bine de dublul veniturilor salariale ale inspectorului general

~n `nv\]\m=ntul sucevean sunt persoane care au c=[tigat lefuri foarte bune, mult peste media din sistem [i la care chiar mul]i dintre profesorii cu state vechi nu viseaz\. Pe l=ng\ salariile propriu zise, unele persoane cu func]ii cheie `n cadrul institu]iei care diriguie[te destinele `nv\]\m=ntului sucevean – Inspectoratului {vcolar al Jude]ului Suceava – au reu[it s\ `[i rotunjeasc\ foarte bine veniturile din alte activit\]i conexe, cum ar fi cele de formare. Ca [i la alte institu]ii publice din jude], [efii din e[alonul I nu au cele mai mari venituri salariale, ci cei din e[alonul II sunt cei care `ncaseaz\ lefuri mai mari dup\ principiul „Cine `mparte, parte `[i face”. Unii din cei din e[alonul II de conducere al I{J Suceava au reu[it performan]a de a `ncasa din salarii [i din cursurile de formare venituri cu mult mai mari dec=t au `ncasat pre[edintele Rom=niei sau primul ministru. Men]ion\m c\ demersul jurnalistic are la baz\ cele mai recente declara]ii de avere [i de interese [i `n care sunt men]ionate, de regul\, veniturile salariale din anul fiscal precedent depunerii acestor declara]ii.
Exist\ un caz al unui angajat care a reu[it performan]a de a ob]ine, `ntr-un an de zile, numai din `ncas\rile rezultate `n urma activit\]ilor de formare profesional\ de peste dou\ ori mai mul]i bani dec=t a c=[tigat [eful I{J Suceava din venituri salariale. Consilierul Cristinel ~ntorsura, de la I{J Suceava, a c=[tigat, conform declara]iei de avere postat\ pe site-ul I{J Suceava, suma de 97.356 de lei din activit\]i de formare. Suma este de-a dreptul fabuloas\, fiind aproape de trei ori mai mare dec=t veniturile salariale anuale care sunt de 33.305 lei. Spre compara]ie, potrivit ultimelor declara]ii de avere postate pe paginile de internet ale institu]iilor abilitate, veniturile salariale anuale ale inspectorului [colar general Petru Carcalete au fost de 40.568 de lei; ale premierului Emil Boc au fost de 72.381 `n 2009 [i de 24.736 lei pe primele patru luni ale anului 2010; ale pre[edintelui Traian B\sescu au fost de 79.225 lei pentru anul 2009. De men]ionat `ns\ c\ `n cazul pre[edintelui se adaug\ 4.192 de euro [i 1.700 de dolari americani pentru indemniza]ii de deplasare. Pe de alt\ parte, [i inspectorul [colar general a realizat alte venituri `n afara celor salariale din fucn]ia pe care o ocup\ la I{J, dar acestea nu sunt `n leg\tur\ cu activit\]i conexe cum ar fi cursurile de formare, ci din indemniza]ii cum ar fi cea de consilier jude]ean, de pre[edinte al Autorit\]ii Teritoriale de Ordine Public\ (ATOP), de membru `n structuri de conducere la societatea Drumuri [i Poduri sau la Agen]ia Jude]ean\ de Ocuprare a For]ei de Munc\. Valoarea total\ a acestor indemniza]ii nu dep\[e[te jum\tate din cuantumul veniturilor salariale realizate la I{J Suceava. Interesant este, `ns\, faptul c\ cele mai mari venituri declarate ale lui Petru Carcalete nu au nicio leg\tur\ cu `nv\]\m=ntul, ci cu agricultura, acesta fiind capitolul unde inspectorul [ef general l-a `ntrecut cu aproape patru mii de lei pe subalternul s\u Cristinel ~ntorsura, doar dac\ acestuia din urm\ i se iau `n calcul veniturile din activit\]i de formare.
N Cine sunt cei care au c=[tigat mai mult dec=t [eful ISJ Suceava?
Dac\ vom continua doar compara]ia `ntre veniturile realizate din salarii [i din activit\]i de formare, vom vedea c\ Petru Carcalete nici m\car nu urc\ pe podium, la fel cum nici adjunc]ii s\i Vasile Monacu [i Mihai Vitcu nu reu[esc acest lucru. Astfel, [efa Serviciului de Salarizare, Adrieana Gu[etu, a avut venituri salariale cu peste 30% mai mari dec=t ale lui Petru Carcalete, [i anume 57.934 de lei la care se adaug\ alte venituri tot din activit\]i conexe, aflate `n leg\tur\ cu `nv\]\m=ntul [i anume 625 de lei la Casa Corpului Didactic [i 38.052 de lei din activit\]ile de formare. Luate `mpreun\, aceste sume o situeaz\ pe Adrieana Gu[etu – o veteran\ `n sistem – imediat dup\ Cristinel ~ntorsura.
De[i din punctul de vedere al salariului, contabilul [ef Niculina Ungureanu se afl\ pe primul loc, ea nu are activit\]i conexe legate de cursuri de formare sau de Casa Corpului Didactic sau alte activit\]i din `nv\]\m=nt. Prin urmare, veniturile ei salariale anuale de 61.394 de lei, cu peste 40% mai mari dec=t ale lui Petru Carcalete, nu o claseaz\ dec=t pe locului al III-lea, dup\ Cristinel ~ntorsura [i Adrieana Gu[etu.
Vasile Monacu, unul din adjunc]ii [efului I{J Suceava, a ob]inut venituri salariale mai mari dec=t Petru Carcalete, potrivit declara]iei sale de avere acestea fiind de 49.800 de lei. La acestea se adaug\ [i alte venituri ob]inute din `nv\]\m=nt, la Casa Corpului Didactic – 4.463 de lei. ~n treac\t fie spus, Vasile Monacu a ob]inut `ns\ de aproape [apte ori mai pu]ine venituri din agricultur\ dec=t inspectorul [colar general.
Cel\lalt inspector general adjunct, Mihai Vitcu, a avut venituri salariale anuale la un nivel similar cu cele ale [efului s\u [i anume 40.800 de lei. Potrivit celei mai recente declara]ii de avere, nu a avut venituri din alte activit\]i legate de `nv\]\m=nt, ci din chirii [i din indemniza]ia de membru al ATOP.

N Compara]ii aleatorii cu veniturile unor inspectori de specialitate
De men]ionat c\ inspectorii de specialitate din cadrul I{J Suceava au venituri care difer\ de la caz la caz. Spre exemplu, veniturile salariale anuale ale inspectorului pentru integrare european\ [i programe comunitare, Lidia Acostoaie, sunt de circa 39.000 de lei, dar `n acestea sunt incluse [i drepturile salariale pe care le-a ob]inut ca profesor la {coala General\ nr.10. [i care sunt de aproape 16.000 de lei. Nici inspectorul de biologie Mariana Drumea nu se poate l\uda cu venituri salariale care s\ se apropie m\car de cei din primele locuri, potrivit declara]iei sale de avere salariul s\u este doar cel de inspector iar pentru un an de zile de activitate a `ncasat pu]in sub 30.000 de lei. Pe de alt\ parte, veniturile salariale anuale ale inspectorului [colar pentru limba ucrainean\, Lucia Mihoc, au fost pu]in peste 38.000 de lei. La acestea se adaug\ [i cele de profesor la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu”, unde `ns\ drepturile salariale de care a beneficiat sunt modeste [i anume pu]in peste 11.000 de lei. Un alt exemplu ar putea fi cel al pr. Gheorghe Hostiuc, cel care este inspector pentru religie. Conform celei mai recente declara]ii de avere, pr. Gheorghe Hostiuc ar fi avut venituri salariale de 44.230 de lei mai mari dec=t cele ale lui Petru Carcalete [i Mihai Vitcu doar din drepturile salariale aferente activit\]ii de inspector [colar la care se adaug\ [i cele de profesor la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare” din Suceava ce dep\[esc 17.000 de lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

4 șoferi reținuți de polițiștii suceveni într-o singură zi

 Duminică în jurul orei 03:20, un bărbat  în vârstă de 28 de ani, din localitatea …

No comments

 1. Pentru “Tocmai de aceea….”
  Nu mi se pare corect din partea dvs.,indiferent cine sunteti. Respect munca, profesionalismul, si nu ma “doare” daca “capra vecinului”e mai grasa…din moment ce acel vecin/vecina sunt muncitori si corecti. Sunt convinsa ca s-a spalat si-i pot saruta obrazul ca si la o zi aniversara, pentru competenta si responsabilitatea din “lumea cifrelor” de care a dat si da dovada, in vremuri deloc usoare. Mirosul neplacut vine din alta parte si cred ca nici dv. nu puteti “pupa”ce miroase a incompetenta…Va doresc sa fiti si dvs. spalat/spalata si pupat/pupata, (evident, pe obraz), pentru munca ce o desfasurati,de cei ce va apreciaza in mod just competenta si profesionalismul.

 2. Tocmai de aceea...

  ….propunem desfiintarea ISJ-ului, trecerea lui in subordinea Consiliului Judetean ca directie speciala cu un “general” (“generaleasa”) si sapte (pitici) inspectori pe arii curriculare si uite-asa scapa si ei “de atatea griji” si noi de atatea cheltuieli cu indivizi pusi doar pe capatuiala.
  Ca de inspectii se ocupa in ultimul timp cu mult mai bine metodistii, de scoli mult mai bine consiliile de administratie, de elevi mult mai bine profesorii (a se vedea si rezultatele exceptionale din ultimul timp si care nu sunt meritul inspectorilor ci profesorilor)….
  Si in cladirea respectiva poate functiona o gradinita cu vreo 50 de grupe (cel putin) ca si-asa nu mai gasesti locuri libere pe nicaieri si nu ai unde sa-ti lasi copiii…
  Si te-as ruga draga Cristiana sa ne spui daca d-na respectiva s-a spalat astazi….ca de pupat vedem ca o pupi….

 3. Am si eu o nelamurire. Aceasta este varianta online a editiei de astazi, 29.03.2011? Daca raspunsul este afirmativ, atunci de ce acest articol nu apare in varianta printata?????

 4. Este interesant ca toate salarile sunt comparate cu cele ale lui Carcalete.Nu ar fi bine sa se compare si spagile?
  Este si aici o mafie care nu este sub control

 5. Vorbiti de de d-na contabil si implicit de aceasta categorie da salariati..Da,dar persoanele in aceste functii niciodata nu au sarbatori tihnite,nu-si pot lua concedii decat doar cateva zile,nu dorm niciodata fara griji si stres, nu au si nu pot avea un program limitat niciodata(ma refer la contabilii constiinciosi si profesinalisti), tot timpul au “sabia” deasupra capului si pe perioade indelungate de ani si ani…Curtea de conturi si alte organisme in control…toti trebuie sa “gaseasca” ceva, nu se pot prezenta la sefii lor cu”mana goala”,ceva in neordine trebuie sa fie,nu exista perfectiune nicaieri, mai ales intr-un asa mare hatis de incompetenta legislativa, de adaugiri, reveniri, completari, etc. Stie cineva de cate miliarde pe an raspunde un contabil sef de inspectorat, sau chiar de liceu/colegiu? Cate documente intocmeste si semneaza pentru care raspunde material, cu pretul libertatii, chiar si peste ani?Stie cineva la cate formalitati,proceduri si fel de fel de “inventii”birocratice trebuie sa faca fata, sa le aiba la zi, neconditionat, pe langa contabilitatea adevarata de zi cu zi? Contabilitatea este o stinta, nu doar operatiuni de adunare, scadere si hartii scrise aiurea.Si trebuie respectata legea. Asa cum este ea.Buna sau rea,usoara sau incalcita.Totul este pana la bani.Trebuie dramuit, verificat si asumata raspunderea cheltuirii oricarui banut, conform legilor in vigoare.Pe langa un ordin de plata se intocmesc o sumedenie de alte documente utile sau mai putin utile…si asa mai departe incat iti “ocupa tot timpul”. Niciodata aproape nu poti sa spui ca ai juns la zi cu tot ceea ce se cere,chiar de pleci de la servici la 18 -19 seara si sambata si dumineca tot la servici le petreci pentru a mai “aduce la zi” ce mai poti cand e ceva mai liniste in institutie. Faptul ca aceasta stiinta a devenit dupa ani si ani o pasiune, nu te poti debarasa si nu poti lasa grijile la servici ca in alte situatii…Le iei cu tine vrand nevrand, în permanenta, pentra ca in permanenta te “ard miliardele”de care raspunzi si pentru care semnezi …Cine este in domeniu, cunoaste aceste stari de “bine”….Nu numai la noi in Romania, actele “te baga” sau te “scot” – cum se spune popular. Cat traim, ne acoperim cu hartii. Cineva trebuie sa le faca si pe acestea si mai ales, daca le face cu profesionalism, cum este cazul d-nei contabil sef de la inspectorat, nu conteaza prea mult comentariile unora,desi sunt nedrepte, de vreme ce ele sunt asa cum sunt, in mod legal.

  • Bati campii. Poate esti chiar madam SACOSA! De ce sa tremuri daca sti ca ceea ce faci e corect? Iti spun eu de ce tremuri madam. Pentru ca stii ca faci nenumarate cacaturi care se pot afla si daca nu esti dupa perioada de prescriere a faptei, poti face chiar parnaie. Si cred ca 99% din cei de la ISJ Suceava merita putina GHERLA sau BOTOSANI.

 6. Propun ca la ISJ sa se ataseze si sigla de “Librarie” ca daca mergi prin birouri gasesti maldare de pachete cu carti, culegeri si alte publicatii care se vand (obligatoriu) prin toate scolile….ca au nevoie sau ca nu….
  Evident, din vanzarea lor castiga mai mult “autorii” de prin minister, dar ce sa-i faci, “o mana spala pe alta….” si amandoua inchid gurile rele.
  Bata-le-ar vina sa le bata!

 7. Este foarte adevarat ca suntem obligati prin lege sa acumulam 90 de credite in cinci ani dar de ce nu faceti si precizarea ca tot legea obliga angajatorul sa asigure cursuri de formare fara bani angajatilor !
  Baietii astia destepti nu cred ca sunt platiti de statul roman sa “managerieze” fabricuta de bani despre care se face vorbire si sa-si dolofaneasca veniturile pe spatele nostru !
  Cred ca mai curand despre asta este vorba.
  Si fabricuta merge in continuare pentru ca de acolo pleaca mai departe “materie prima” la nivelele superioare din minister si poate chiar mai sus !

 8. Frumos, doamnelor si domnilor!
  Suntem obligati prin lege sa participam la cursuri cel putin o data pe an. Dar unde? La Predeal? La Sinaia? Pe litoral? Ne vin permanent fel de fel de “oferte” pentru cursuri de management,achizitii, contabilitate,salarii etc…cu preturi de la 900 de lei in sus, plus cazare, ajungandu-se la 2.000 de lei. Ar fi mai corect? De ce nu in judetul nostru, daca tot s-a ivit aceasta oportunitate?Am participat la multe cursuri de-a lungul timpului si nu pot spune ca nu au fost benefice sau necesare, sau ca am plecat mai”ametita”decat am intrat.Depinde de interesul fiecaruia pentru un anumit curs si de felul in care a participat nu numai cu simpla prezenta si in ideea de a”prinde” doar certificatul.La denigrat ne pricepem de minune! Pacat! Cineva arunca piatra si o sumedenie de “cinstiti, corecti, curati,” se arata. Bineinteles anonimi! Ei nu fac si nu ar face la fel, nu procedeaza si nu ar proceda la fel, doar ca….nu pot fi toti inspectori, formatori, nu toti au aceste oportunitati. Altfel si-ar arata si ei “arama”mai ceva…Pacat! Multi profita si apoi…. tot ei “toarna”. Caracteristic românesc! “Român contra roman”!

 9. Nu inteleg de ce dati pe ei. Vina e la voi si la directorii care ii aveti Cine asteapta inspectorii cu atentii, mese si spagi daca nu voi? Cine merge cu atentii la examene apeland la tot felul de pile si mijloace? Uniti-va si nu mai dati si atunci poate se va introduce ordinea si legea. Dar nu cred ca o veti face , asteptati ca sa va rezolve altii problemele ca apoi sa veniti in fata sa va primiti drepturile. Nu inteleg de ce ii criticati daca si voi la nivelul vostru folositi aceleasi metode cu parintii copiilor colectand fel de fel de sume(ziua dirigintei a educatoarei a orelor de pregatire fondul clasei care nu este justificat niciodata ,etc.). Nu credeti ca hotii striga hotii? Actionati uniti si hotarati si vor disparea ciubucarii si spagarii.

  • Incredibil dar adevarat! Foarte bine, dar de la Casa de asigurari de sanatate Suceava nu se mai aude nimic! Acolo se vorbeste ca suma furata de fosta sefa Iordachel ar fi peste 20 miliarde! Ne miram de ce nu su se dau medicamente la bolnavi! Aici sunt banii lor

 10. am citit cu interes comentariile voastre..cu cateva dintre ele sunt perfect de acord dar sunt si cateva care exagereaza ..nu toti inspectorii iau bani sau cer bani …eu nu am dat niciodata mai mult de un buchet de flori pentru inspectiitle sustinute ..nici nu mi s-a cerut ceva sau sa mi se dea de inteles..cred cu tarie ca de cele mai multe ori profesorii care sustin inspectia sunt cei ce indeasa in portbagaje sau sacose atentii ..ca sa nu se stea 4 ore la inspectii sau sa stea linistiti ca au primit calificativul maxim…iar in ceea ce priveste titularizarile fantoma …oooo..cate sunt de zis si cat de intortocheat e sistemul pe care unii l-au impamantenit, imi aduc aminte cand eram nevoita sa aduc o hartie la ISJ si erau cu pantalonii stropiti pana la glezne de la naveta..si la ISJ cald in interior , fustite , lumea nu mirosea a fum de la sobe infundate si motorina din clase si erai primit ca un paria..totusi sper ca nici un post de la ISJ e pe viata

 11. Va rugam mai continuati si cu alte dezvaluiri inclusiv cum spune Wenge.Cate titularizari s-au facut acum fara acoperire asupra posturilor.

 12. pe tanti Alexandra de la personal ati uitat-o

 13. Pentru cei care au date privind aparitia unor posturi care la titularizarea de anul trecut nu apareau in lista si au aparut acum, in timpul anului scolar, o simpla plangere la Politie poate rezolva multe….Se prea poate sa se fi titularizat si persoane care nu au fost niciodata la un examen de titularizare….Costurile fiind, evident, mult mai mari….Aveti curaj si faceti publice astfel de cazuri ! Altfel nimic nu o sa se schimbe ! Bineinteles ca, daca exista asemenea cazuri, ISJ-ul se va spala pe maini dand vina pe directorii care nu au scos posturile respective ! Dar sunt si din astia care merita cate o lectie….Oricum pot iesi la iveala multe aranjamente…Aveti curaj si dati date despre asemenea probleme !

 14. Rusine, rusine de 1000 de ori celor de la ISJ Sv? Plocoane, spagi, mese intinse , bani, cadouri e tot ce cereti cand iesiti in teritoriu.Mai puneti si voi osu la treaba. Majoritatea sunteti pusi pe post in functie de apartenenta politica si nu dupa cunostinte, asa cum ar trebui. Nu sunteti deloc mai presus decat cei care au stat in fata Prefecturii, decat doar cu banii pe care ii luati fara sa-i meritati.

 15. Vor ,,plati” ei … in timp! O sa dea cancerul in ei, o sa vedeti!
  Dzeu face dreptate, pastreaza echilibrul!!

 16. Bravoooo!
  Ati spus lucrurilor pe nume!
  M-as mira ca al de Carcalete sa poata forma pe cineva!
  El tre sa invete multe !
  E o adevarata mafie si acolo!
  Stati ca incep gradatiile !
  Sa vadeti acolo spagarie!
  Daca nu dai, nu iei!
  E dezastru!Nu vin da la o inspectie decat cu portbagajul plin ochi si cu sutele de Euro in buzunar!
  Rusineee!
  De la 500 de Euro in sus!
  Is prosti si aia care dau!
  Dar ramane omul care munceste pe dinafara!

 17. Drumea se zice ca incaseaza sume importante pentru alte merite foarte indoielnice, serviciile prestate fiind la ore tarzii, mult dupa program. Poate cumva Monacu sa dea ceva amanunte? Nu se regasesc oare pe statele de plata?
  Despre Intorsura se barfeste ca ia comision lunar din distributia in scoli a programului de contabilitate. Ar fi mult de sapat. E insa foarte greu, ca tiganul nu o sa dea niciun fel de date.

 18. De ce nu au fost desfiintate acesre inspectorate in noua lege?! …pentru ca acestia recolteaza si pentru minister.

 19. Si sunteti doar la inceput.Mai sapati putin si veti fi uimiti sa aflati ca asa-zisii “formatori ” sunt pe langa materie ,mai ceva ca elevii.Si totusi suntem obligati sa “ne formam” fiind obligati sa “cumparam” 90 de puncte in 5 ani de activitate.Si nu mai spunem de marsavia acestor inspectori care sunt “formati” sa astepte plocoane, ori de cate ori vin in inspectii, sa le platim combustibilul….si multe altele. SPOR LA SAPATURI !

 20. un amarastean...

  UN POSIBIL ARTICOL PE O TEMA ASEMANATOARE…..
  Oare cand se gaseste cineva din presa sa verifice cate posturi s-au ocupat acum, in etapa “fantoma” din martie a titularizarii??? Au aparut ca ciupercile dupa ploaie posturi care in vara anului 2010 nu figurau ca titularizabile si s-au titularizat toti cei care nu au putut fi “rezolvati” asta vara… Se poate verifica usor, consultand listele cu posturile scoase la concurs/suplinire calificata in iulie/august. Atunci apareau ca viabile pentru 2-3 ani, acum…sunt viabile pentru… 100 de ani. In plus, s-au titularizat cadre didactice pe posturi practic inexistente (adica rezervate pt. cei aflati in CIC , pt. restrangeri de activitate nesolutionate sau chiar ale unor colegi care se vor pensiona incepand cu anul scolar viitor ), directorii (“ocrotiti” de cei din ISJ) sperand ca o vor scoate cumva la capat. Se pare ca le merge!!! Cel mai dureros e pentru cei care anul trecut au luat note mari la titularizare(este si cazul meu) si n-au putut sa se titularizeze pe aceste posturi(netitularizabile in perioada aceea), in timp ce altii, mai norocosi, ne rad in nas… Care mai este motivatia invatarii si performantei???Sper sa nu ramana nimic neplatit, mai devreme sau mai tarziu….

 21. Este pentru prima data cand cineva “indrazneste” sa faca publice astfel de date despre “cuibusorul de nebunii” de la ISJ Suceava si nu pot decat sa felicit autorul articolului (desi “cu o floare nu se face primavara”….)!
  Pai cine credeti ca trimtea in scoli adresele cu organizarea acestor “cursuri de formare” despre care spuneau ca “o sa conteze” in evaluarea ulterioara a bietilor oameni! Tocmai cei care beneficiau de procente din acele sume maricele…
  Retineti ca acele cursuri erau platite de “beneficiari” adica de profesori sau alte categorii de angajati, inclusiv directorii de scoli, iar taxa invariabila era (si este) de 500 de lei (cursul dura doua zile cu tot cu evaluare si ieseai “mai ametit” decat intrai).
  Si nu uitati ca nu este singura modalitate prin care angajatii ISJ-ului “produc” banutii….Exista “miscarea personalului didactic”, “examenele nationale”, etc….desi anul asta, cel putin la una din ele (miscarea personalului didactic) s-au inregistrat “pierderi” uriase…..
  Poate in sfarsit oamenii isi vor da seama ca aceasta institutie este doar o veritabila “fabrica de bani” pentru cei de-acolo si ar trebui reorganizata total, asa cum a existat o propunere cu ceva timp in urma, adica un “general” si cate un inspector pe fiecare arie curriculara, desi si asa ar fi cam multi…Si ar trebui mutati din ditamai cladirea care costa orasul cat doua-trei scoli la un loc….
  Asteptam si alte articole pe aceeasi tema!
  Succes!