Thursday , April 18 2024

Probele orale ale Bacalaureatului de toamna iau sfarsit azi, de luni incep cele scrise

N pentru probele scrise din aceast\ a dou\ sesiune s-au înscris 1.229 de candida]i
Sesiunea de toamn\ a Bacalaureatului continu\ cu evaluarea competen]elor digitale, azi urm=nd a fi evalua]i ultimii candida]i la proba TIC, `ncheindu-se astfel seria de probe orale. De luni, `ncep probele scrise, cu cea la limba [i literatura rom=n\. Sus]inerea probei obligatorii a profilului va avea loc miercuri, 1 septembrie. Ultima prob\ scris\ – proba la alegere a profilului [i specializ\rii, va avea loc, vineri, 3 septembrie. La finalul celor dou\ zile alocate evalu\rii competen]elor lingvistice de comunicare `ntr-o limb\ modern\, centralizarea efectuat\ de Inspectoratul {colar arat\ c\ au absentat 87 candida]i din cei 681 `nscri[i, 349 au fost prezen]i, iar `n cazul a 326 candida]i a fost echivalat\ proba.
Pentru probele scrise din aceast\ a dou\ sesiune s-au înscris 1.229 de candida]i, repartiza]i în patru centre de comunicare – Colegiul Tehnic “Petru Mu[at”, Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, Colegiul de Informatic\ “Spiru Haret” [i Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”.
În data de 5 septembrie vor fi afi[ate primele rezultate (pân\ la ora 16.00) [i vor fi depuse contesta]ii (16.00 – 20.00). Acestea vor fi solu]ionate în intervalul 7-8 septembrie, urmând ca afi[area rezultatelor finale s\ aib\ loc în data de 9 septembrie. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …