Thursday , March 23 2023

Probele orale ale Bacalaureatului de toamna iau sfarsit azi, de luni incep cele scrise

N pentru probele scrise din aceast\ a dou\ sesiune s-au înscris 1.229 de candida]i
Sesiunea de toamn\ a Bacalaureatului continu\ cu evaluarea competen]elor digitale, azi urm=nd a fi evalua]i ultimii candida]i la proba TIC, `ncheindu-se astfel seria de probe orale. De luni, `ncep probele scrise, cu cea la limba [i literatura rom=n\. Sus]inerea probei obligatorii a profilului va avea loc miercuri, 1 septembrie. Ultima prob\ scris\ – proba la alegere a profilului [i specializ\rii, va avea loc, vineri, 3 septembrie. La finalul celor dou\ zile alocate evalu\rii competen]elor lingvistice de comunicare `ntr-o limb\ modern\, centralizarea efectuat\ de Inspectoratul {colar arat\ c\ au absentat 87 candida]i din cei 681 `nscri[i, 349 au fost prezen]i, iar `n cazul a 326 candida]i a fost echivalat\ proba.
Pentru probele scrise din aceast\ a dou\ sesiune s-au înscris 1.229 de candida]i, repartiza]i în patru centre de comunicare – Colegiul Tehnic “Petru Mu[at”, Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, Colegiul de Informatic\ “Spiru Haret” [i Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”.
În data de 5 septembrie vor fi afi[ate primele rezultate (pân\ la ora 16.00) [i vor fi depuse contesta]ii (16.00 – 20.00). Acestea vor fi solu]ionate în intervalul 7-8 septembrie, urmând ca afi[area rezultatelor finale s\ aib\ loc în data de 9 septembrie. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Consilierii școlari au încercat, vreme de doi ani, să reducă abandonul școlar în 8 localități sucevene, prin proiectul CESI

Proiectul s-a derulat în perioada ianuarie 2021- martie 2023, fiind organizate activități de consiliere individuală …