Monday , May 27 2024

PRIMELE DESE SI GRASE – LEAC SIGUR LA ORICE DEPRESIE: Dezmatul stimulentelor, continuat de sefa de la Sanatate si in septembrie

Cristina Iordachel, bugetarul minune al Romaniei, care a reusit sa scape si de micsorarea cu 25% a salariului si sa incaseze stimulente pe cand se afla in concediu medical

N `n concediu medical [i anchetat\ penal, Cristina Iord\chel a primit de la Casa de Asigur\ri de S\n\tate, `n luna septembrie, salariu de 81 de milioane de lei vechi  n veniturile fostei directoare a CJAS Suceava au crescut spectaculos pe parcursul verii, c=nd to]i bugetarii erau amenintati cu salarii diminuate cu 25% n spre compara]ie, `n luna aprilie a acestui an, fosta pre[edint\ director general a ob]inut venituri nete de “numai” 66 de milioane de lei vechi u `n septembrie, pe c=nd se afla `n concediu medical, Iord\chel a `ncasat, pe l=ng\ salariul net de 4.542 lei, [i stimulente `n valoare de 3.507 lei, net n cu toat\ austeritatea cerut\ insistent de guvernan]i, nu mai departe de luna septembrie absolut to]i angaja]ii CJAS Suceava, de la [oferi, magazioneri [i p=n\ la directori au fost r\spl\ti]i cu stimulente consistente n OBIECTIV public\ ast\zi lista cu salariile nete [i stimulentele acordate tuturor angaja]ilor de la Cas\, `n luna septembrie 2010 n

Salariile `ncasate la Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava `n luna septembrie a acestui an de c\tre angaja]i, de la ex- pre[edintele director general Cristina Iord\chel `n jos sunt de-a dreptul pardoxale. Precum se [tie, `ncep=nd cu 1 iulie, s-a luat m\sura `n baza actului normativ privind programul de austeritate impus de guvern ca veniturile angaja]ilor bugetari s\ fie diminuate cu 25%. Peste tot `n ]ar\, dar nu [i la Casa de  Asigur\ri de S\n\tate Suceava, unde pre[edintele director general Cristina Iord\chel a `ncasat `n luna septembrie a acestui an un salariu net de 4542 de lei, la care s-au ad\ugat stimulente `n sum\ de 3507 lei, `n total 81 milioane de lei vechi. Austeritatea bugetar\ nu a func]ionat deloc `n ceea ce prive[te veniturile Cristinei Iord\chel [i dovada se poate face simplu.
Dup\ insisten]e legale repetate, `n luna iunie a acestui an am reu[it s\ ob]inem o situa]ie cu salariile pe care angaja]ii Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava le-au ob]inut `n luna aprilie a.c., inclusiv stimulentele acordate. Vorbeam atunci despre salarii nesim]ite, despre venituri suplimentare ascunse [i ar\tam c\ pre[edintele director general a `ncasat pe l=ng\ salariul net de 3.986 de lei [i stimulente `n sum\ net\ de 2630 de lei. Adunat, `nseamn\  6617 de lei adic\ peste 66 de milioane de lei vechi. ~ntrebarea logic\ este cum se poate ca un conduc\tor de unitate bugetar\ unde s-a aplicat “programul de austeritate” s\ c=[tige, fiind `n concediu medical, cu 15 milioane de lei mai mult dec=t `nainte de implementarea Ordonan]ei 55/2010 privind m\surile de reducere a cheltuielor publice, care a trimis acas\ mii de salaria]i bugetari iar celor r\ma[i le-au sc\zut lefurile cu 25 de procente.
De subliniat c\ `n luna septembrie, Cristina Iord\chel se afla deja `n concediu medical, dup\ ce aflase c\ dosarul penal care o vizeaz\, legat de re]ete falsificate, a intrat `n cercetare.
Mai trebuie remarcat faptul c\ `n luna septembrie a acestui an, doi directori de la CAS Suceava au `ncasat stimulente de c=te 1799 de lei, la jum\tate pe c=t a primit Cristina Iord\chel, un director adjunct a primit 1132 lei [i, ceea ce este de remarcat, absolut to]i angaja]ii Casei de Asigur\ri din Suceava, de la [ofer [i magazioner, la [ef de serviciu, au `ncasat din stimulente sume consistente, care au completat `n mod fericit, pentru ei,  salariile pe care le-au negociat conform func]iei [i vechimii `n munc\. Niciun stimulent lunar, aferent lunii septembrie a acestui an nu a fost mai mic de 300 de lei, [efii de servicii apropiindu-se de 1000 de lei iar consilierii [i inspectorii, de la caz la caz, ob]in=nd pe l=ng\ salariu, stimulente `ntre 400 [i 800 de lei. (Neculai RO{CA)

Vezi si

FOTO – Lucian Harșovschi, detalii despre cum va arăta Aquapark-ul Sucevei. “După 9 iunie, vom reuși să facem și mai multe lucruri bune pentru acest oraș pe care îl numim acasă”

Viceprimarul Lucian Harșovschi, candidatul PNL pentru fotoliul de primar al Sucevei,  a oferit detalii despre cum va …