Friday , June 21 2024

Primarul Sucevei vrea sa modernizeze Piata Mica


Azi, primarul Ion Lungu va avea o `ntrevedere cu comercian]ii din Pia]a „George Enescu”, cunoscut\ sucevenilor cu denumirea de Pia]a Mic\. Scopul acestei discu]ii este legat de m\surile de modernizare a aleii comerciale [i a pie]ei, Ion Lungu declar=nd c\ are `n vedere, pentru `nceput, asfaltarea aleiii comerciale care face leg\tura `ntre strada Universit\]ii [i zona unde sunt comercializate produse agro-alimentare. De-a lungul acestei alei s-au f\cut mai multe lucr\ri la re]elele de utilit\]i iar aspectul las\ mult de dorit, de[i spa]iile comerciale s-au modernizat. Primarul a precizat c\ are `n vedere [i o eventual\ montare a unei bariere `n zon\, la cererea comercian]ilor din zon\. Nu este exclus\ nici o eventual\ acoperire a acestei alei, `n a[a fel `nc=t s\ nu mai plou\ sau, pe timp de iarn\, s\ nu ning\ `n incint\. De altfel, primarul Sucevei a precizat c\ este o prioritate s\ `[i concentreze eforturile pentru modernizarea pie]elor agro-alimentare din ora[, din moment ce la Bazar sunt pe cale de finalizare lucr\rile. (D.P.)

Vezi si

Peste 77% dintre elevii Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au primit distincții la finalul anului școlar

La nivelul liceului, 44 de elevi (aproape 5%) au încheiat anul școlar cu media 10. …