Friday , September 30 2022

Primarul Sucevei vrea sa asfalteze mai multe strazi in aceasta toamna

N Ion Lungu a declarat c\ are `n vedere, `n primul r=nd, por]iuni mai mari din unele str\zi importante la care s-au f\cut lucr\ri de reabilitare sau de modernizare a re]elelor de utilit\]i
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, inten]ioneaz\ s\ asfalteze mai multe str\zi `n aceast\ toamn\. Edilul [ef al municipiului re[edin]\ de jude] a declarat c\ `n cursul zilei de ast\zi va discuta cu privire la reabilitarea carosabilului, discu]iile urm=nd a avea loc chiar de la prima or\, la comenadamentul s\pt\m=nal privind stadiul lucr\rilor de reabilitare a re]elelor de utilit\]i. De altfel, primarul Ion Lungu a [i precizat c\ reabilitarea caraosabilului [i asfalt\ri pe por]iuni mai mari de str\zi vor avea loc, `n aceast\ toamn\, cu prec\dere `n zonele unde s-au f\cut lucr\ri de schimbare a ]evilor de ap\ [i canalizare – prin programul european ISPA. „Sper ca s\ putem realiza reabilit\ri stradale cu coavoare asfaltice pe mai multe str\zi cum ar fi Victoriei din cartierul Obcine. Zamca, Gheorghe Doja sau Calea Unirii, pe por]iunea din cartierul Burdujeni situat\ din dreptul Colegiului Tehnic Alexandru Ioan Cuza (fost Grup {colar Industrial 1 – n.red.) p=n\ la intersec]ia unde este amenajat restaurantul Br=ndu[a”, a declarat Ion Lungu.
Reamintim c\ lucr\ri mai ample de reabilit\ri stradale sunt planificate a `ncepe de anul viitor c=nd, cu finana]are nerambursabil\ ob]inut\ din fonduri europene structurale, Prim\ria Suceava urmeaz\ a demara `n for]\ asfaltarea a 14 str\zi din ora[, pe o lungime total\ de aproape 12 kilometri. Printre lucr\ri se num\r\ [i reabilitarea arterei principale de circula]ie a Sucevei, dar [i o serie de str\zi din Burdujeni [i I]cani. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Mii de metri cubi de lemn de foc, la preț foarte mic, disponibil la ocoalele silvice din județul Suceava

Direcția Silvică Suceava a informat Prefectura Suceava că, în data de 30 septembrie 2022,  sunt …