Thursday , September 29 2022

Prefectura trage un semnal de alarma cu privire la colaborarea autoritatilor locale in privinta situatiilor de urgenta

Subprefectul Angela Zarojanu a tras, ieri, un semnal de alarm\ `n ceea ce prive[te colaborarea autorit\]ilor locale `n cazul situa]iilor de urgen]\. Ea a afirmat c\ exist\ disfunc]ionalit\]i `n ce prive[te colaborarea cu autorit\]ile locale, situa]ie care se poate agrava `n special atunci c=nd sunt situa]ii de urgen]\. „Am solicitat primarilor de pe raza jude]ului Suceava s\ urm\reasc\ toate solicit\rile trimise de la institu]ia Prefectului care vin prin e-mail sau fax. Am constatat de multe ori c\ faxul este `nchis `ntr-un birou unde nu are nimeni acces sau calculatorul unde se primesc e-mailuri nu se uit\ nimeni”, a declarat Angela Zarojanu. Ea a mai spus c\ este o colaborare defectuoas\ care se manifest\ [i `n alte privin]e, pornind de la deficien]e de comunicare. Potrivit Angelei Zarojanu, Prefectura trebuie s\ aib\ `ntotdeauna un feedback `n cazul avertiz\rilor, lucru care nu se `ntmpl\ a[a. Men]ion\m c\ vineri, 17 decembrie 2010, a avut loc evaluarea activit\]ii Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ [i Evaluarea activit\]ii Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava, la care au participat primarii din jude]ul Suceava [i reprezentan]i ai institu]iilor publice deconcentrate [i descentralizate de la nivelul jude]ului. (D.P.)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …