Thursday , November 30 2023

Pompierii din Campulung Moldovenesc, pusi inutil pe drumuri de o alarma falsa

Ieri la ora 12.22, prin intermediul num\rului de urgen]\ 112, a fost sesizat un incendiu izbucnit la o cas\ din centrul comunei Frumosu. C\tre locul incidentului au fost mobilizate dou\ autospeciale de la Deta[amentul de Pompieri din C=mpulung Moldovenesc cu 10 militari, dou\ autospeciale ale Serviciilor Voluntare pentru Situa]ii de Urgen]\ din comunele Frumosu [i Vatra Moldovi]ei [i doi agen]i ai Postului de Poli]ie din comuna Frumosu.
Agentul de serviciu de la dispeceratul Sistemului Na]ional Unic pentru Apeluri de Urgen]\ – 112, a urmat procedurile apel=nd num\rul 0751.699-551, num\r de de pe care s-a f\cut sesizarea, dup\ ce a alertat subunit\]ile de interven]ie a zonei `n care s-a produs situa]ia de urgen]\, pentru a ob]ine detalii suplimentare despre amploarea incidentului, [i a primit acela[i mesaj, prin care se solicita interven]ia pompierilor la o cas\ care a luat foc `n centrul comunei Frumosu.
C=nd au ajuns la locul presupusului incident, echipele de interven]ie au realizat `ns\ c\ totul este o fars\ [i c\ au disponibilizat inutil efectivul de for]e.
Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina”, face pe aceast\ cale un apel la spiritul civic al cet\]enilor pentru identificarea real\ a persoanei apelante, care s-a recomandat drept Moro[an Elena [i care nu a ]inut cont de faptul c\ `ntr-o alt\ zon\ a raionului de interven]ie, putea fi chiar cineva care avea o nevoie real\ de prezen]a pompierilor pentru interven]ie [i salvare. (Cezar P|UN)

Vezi si

PROFI va încheia anul cu 1.400 de magazine Partener

Programul prin care PROFI face mai bună calitatea serviciilor și eficiența magazinelor sale încredințând managementul …