Sunday , September 25 2022

Politistul hot si falsificator de la Humor, in arest pentru 29 de zile

N poli]istul Dumitru Drelciuc, gestionar al depozitului de ]ig\ri de la Poli]ia Gura Humorulu,i a fost depistat din nou ca falsificator de documente, de corpul de control al IPJ n `n noiembrie anul trecut, acela[i poli]ist a fost trimis `n judecat\ pentru c\ a falsificat chitan]e viz=nd plata taxei de poluare [i adeverin]e de atribuire de numere de `nmatriculare, `nsu[indu-[i de la doi suceveni 8000 de euro

Dumitru Drelciuc, poli]istul din Gura Humorului  acuzat c\ a sustras din camera de corpuri delicte a unit\]ii peste 80.000 de pachete de ]ig\ri a fost arestat ieri pentru 29 de zile de Judec\toria Gura Humorului. Dup\ ce a fost re]inut, `n cursul zilei de duminic\ de procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava, agentul [ef adjunct Dumitru Drelciuc a fost ieri prezentat instan]ei care a fost de acord cu propunerea de arestare venit\ din partea anchetatorilor.
~n toamna anului trecut, `mpotriva poli]istului din Humor a fost `nceput\ urm\rirea penal\ pentru alte infrac]iuni, fiind trimis la jum\tatea lunii noiembrie `n judecat\ de procurorii aceluia[i parchet, pentru în[el\ciune, fals material în înscrisuri oficiale [i uz de fals dupa ce s-a dovedit c\ acesta a falsificat dou\ chitan]e care atestau plata taxei de poluare în vederea înmatricul\rii a dou\ autoturisme. Dup\ ce a fost pus la dispozi]ia IPJ, subofi]erul, care era gestionar al camerei de corpuri delicte de la Poli]ia din Gura Humorului a fost luat la verific\ri mai pe `ndelete. ~n acest fel, s-a constatat c\ din acest depozit lipsesc 81.161 de pachete de ]ig\ri provenite de la contrabandi[ti. Verific\rile f\cute `n acte au ar\tat c\ la prima vedere, totul ar fi fost `n regul\, ]ig\rile fiind transferate c\tre o firm\ cu care IPJ are contract pentru preluarea acestora. Cercet\rile `ncruci[ate realizate ulterior au scos `ns\ la iveal\ faptul c\ la firma cu pricina nu ajunsese nici m\car un muc de ]igar\ din inventarul camerei de corpuri delicte de la Gura Humorului.
Pe acest fond, `n data de 6 ianuarie a.c., comanda Inspectoratului de Poli]ie a Jude]ului Suceava a dispus efectuarea de verific\ri de c\tre Biroul Control Intern, pentru a se stabili modul în care au fost respectate normele de func]ionare la camera de corpuri delicte apar]inând Poli]iei Ora[ului Gura – Humorului.
Inspectorii corpului de control au constatat o lips\ de  81.161 pachete de ]ig\ri, sc\zute în mod fictiv de c\tre gestionarul camerei de corpuri delicte, agentul de poli]ie de 38 ani, Dumitru Drelciuc. În eviden]ele depozitului, acestea figurau ca fiind predate c\tre o societate comercial\ abilitat\ în preluarea de ]igarete confiscate de la diferi]i contravenien]i, lucru neconfirmat de firma abilitat\. ~ntreaga cantitate de ]ig\ri fusese depus\ în camera de corpuri delicte atât ca urmare a aplic\rii unor sanc]iuni contraven]ionale cât [i urmare a diferitelor acte procedurale efectuate de poli]i[ti apar]inând I.P.J. Suceava `n perioada anterioar\ punerii la dispozi]ia IPJ a agentului [ef adjunct, dup\ trimiterea sa `n judecat\ de la mijlocul lunii noiembrie 2010.
N Drelciuc, trimis `n judecat\ dup\ ce a falsificat chitan]e pentru plata taxei de poluare [i adeverin]e de atribuire de numere de `nmatriculare
La jum\tatea lunii noiembrie a anului trecut, acela[i Dumitru Drelciuc, agent [ef adjunct `n cadrul compartimentului Eviden]\ Operativ\ din cadrul Poli]iei Gura Humorului a fost trimis în judecat\ pentru în[el\ciune, fals material în înscrisuri oficiale [i uz de fals dup\ ce a falsificat dou\ chitan]e care atestau plata taxei de poluare în vederea înmatricul\rii a dou\ autoturisme. Conform rechizitoriului f\cut public la acea vreme, în perioada iunie – iulie 2009 poli]istul s-a angajat s\ ajute dou\ persoane s\ î[i înmatriculeze ma[inile, un  BMW [i un Nissan. El a primit în acest scop de la cei doi sumele de 3.000 de euro [i 5.000 de lei pentru plata taxelor de poluare, în vederea înmatricul\rii autoturismelor. Poli]istul [i-a `nsu[it banii [i a falsificat dou\ chitan]e care atestau c\ cele dou\ persoane ar fi achitat sumele de 28.477 de lei respectiv 10.151 de lei, reprezentând taxe de poluare, chitan]e pe care le-a folosit în luna iulie 2009 la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere [i Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, în vederea înmatricul\rii frauduloase a autoturismelor. Lucr\torul de poli]ie de la ghi[eu a observat c\ exist\ nereguli în leg\tur\ cu cele dou\ chitan]e [i a informat conducerii unit\]ii, care a sesizat organele de urm\rire penal\. De re]inut c\, pentru a le convinge pe cele dou\ persoane c\ s-a ocupat de înmatricularea ma[inilor, b\rbatul a falsificat dou\ adeverin]e în care se men]iona nereal c\ celor dou\ ma[ini le-au fost repartizate de serviciul specializat numere de înmatriculare. Una dintre persoane s-a prezentat cu adeverin]a respectiv\ la Serviciul de Înmatricul\ri Suceava pentru ridicarea pl\cu]elor de înmatriculare, îns\ a aflat c\ documentul este fals [i c\ a fost în[elat de c\tre poli]istul Drelciuc. (Neculai RO{CA)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …

No comments

  1. Pacat …………….. DE EL !!!!! OMUL NU A GANDIT RAU : CI DOAR CU – 25% MAI PUTINA MARFA IN DEPOZIT ! DAR LA CE SALARII AVEAU SI SE ANUNTAU SI REDUCERI DE PERSONAL , CE VRETI FRATILOR ????? CU 80.000 e AVEA OMUL UN TRAI LINISTIT CU RATE LA ZI SI PENSIE IMPOZITATA PANA IESEAM DIN CRIZA ! VINOVATUL NR. 1 E GUVERNUL BOC ………………..!