Wednesday , November 30 2022

Plati de aproape 500 de miliarde de lei vechi pentru fermierii suceveni

N APIA a autorizat la plata pentru sprijinul financiar pe suprafata  aferent campaniei SAPS 2010 un numar de 46.864 fermieri


Centrul Jude]ean Suceava al APIA a autorizat la plat\ pentru sprijinul financiar pe suprafa]a aferent campaniei SAPS 2010, un num\r de 46.864 fermieri. Directorul APIA, Angela Coroleuc\, a declarat c\ pentru fermierii care au depus cereri de plat\ `n vederea solicit\rii sprijinului financiar pe suprafa]\ `n campania SAPS 2010, pl\]ile au fost achitate mult mai devreme fa]\ de anii trecu]i. Ea a spus c\, dac\ `n anii anteriori, pl\]ile `ncepeau s\ se efectueze `n luna martie, aceast\ activitate suprapun=ndu-se peste campania de depunere a cererilor de plat\ pentru anul curent, `n acest an au fost efectuate  deja pl\]i pentru aproximativ 85% din cei 56.874 fermieri care au depus cereri `n anul precedent. Suma autorizat\ la plat\ p=n\ `n prezent este de 49.727.496,77 lei pentru o suprafa]\ eligibil\ la plat\ de 188.268,44 ha. Potrivit conducerii APIA, `n zilele urmatoare vor fi autoriza]i la plat\ [i restul de fermieri, mare parte dintre ace[tia afl=ndu-se deja pe fluxul de autorizare. Pentru anul 2010, cuantumul alocat schemei de plat\ SAPS este de 80,36 euro/ha iar cuantumul alocat schemei de plat\ CNDP1 este de 50,64 euro/ ha. Pl\]ile c\tre fermieri sunt efectuare `n lei la cursul de schimb stabilit de Banca Central\ European\ pentru zia anterioar\ datei de 1 octombrie a anului pentru care a fost acordat sprijinul.                                              Astfel pentru data de 30 septembrie 2010, BCE a stabilit un curs de 4,2718 lei. Schemele, respectiv m\surile de sprijin pe suprafa]\ sunt finan]ate din Fondul European de Garantare Agricol\  pentru schema de plat\ unic\ pe suprafa]\ [i din bugetul na]ional pentru schema de plat\ na]ional\ direct complementar\, prin bugetul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale (MADR ). (C.S.)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …

No comments

  1. Cei cu dosarele in control ,cand vom primi banii?