Saturday , December 3 2022

Peste o mie de participanti la mitingul USL de la Casa de Cultura Suceava

„B\t\lia noastr\ nu e s\ avem mai mult decât PDL, ARD sau cum se mai numesc ei. B\t\lia noastr\ nu e nici m\car s\ avem cincizeci la sut\ plus unul dintre mandatele Parlamentului. B\t\lia noastr\ este s\ ob]inem toate voturile pân\ la ultimul pe care îl putem ob]ine pentru USL. Noi trebuie s\ avem o majoritate cople[itoare”, a spus liderul PNL, Crin Antonescu n „Dac\ oamenii nu ne voteaz\ pe noi, dac\ îl voteaz\ pe domnul Blaga, pe domnul Videanu, atunci o s\ fie Videanu sau Blaga prim-ministru. Dac\ oamenii voteaz\ USL majoritate absolut\ în Parlament, e o decizie pe care nimeni [i nimic nu o poate schimba”, a spus liderul PSD, Victor Ponta

Pre[edintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, sâmb\t\, la Suceava, c\ USL va trebui s\ ob]in\ în alegerile parlamentare toate voturile pe care le poate ob]ine întrucât are nevoie de o victorie mare ca s\ vad\ Europa ce vor românii.
Antonescu a spus, în cadrul unui miting electoral organizat în municipiul Suceava, c\ USL a câ[tigat b\t\lia alegerilor locale [i l-a felicitat pe liderul PSD Suceava, C\t\lin Nechifor, pentru c\ “a câ[tigat b\t\lia de eliberare a Bucovinei” ob]inând pre[edin]ia CJ Suceava.
La `nt=lnirea electoral\ respectiv\ care a avut loc, s=mb\t\, `n sala mare de a Casei de Cultur\, au participat o mie de sus]in\tori ai USL. Au fost prezen]i to]i co-pre[edin]ii USL: Crin Antonescu, Victor Ponta [i Daniel Constantin, precum [i al]i lideri ca de exemplu Radu Stroe, Liviu Dragnea, Marian Opri[an, Gheorghe Nechita, Cristian Adomni]ei, Relu Fenechiu. De asemenea, pe scena casei de Cultur\ au urcat cei 14 candida]i ai USL la alegerile parlamentare `n jude]ul Suceava, dar [i pre[edintele PSD al CJ Suceava, C\t\lin Nechifor.
Liderul PNL a spus c\ USL a mai avut o b\t\lie grea [i în vara acestui an, referendumul, care în termeni democratici a fost câ[tigat\ pentru c\ niciodat\ 7,4 milioane de oameni nu au votat în România pentru o idee [i un proiect. Crin Antonescu a mai spus c\ mai exist\ înc\ trei b\t\lii grele, cea de la alegerile parlamentare, cea ca voin]a votului s\ fie respectat\ [i cea mai grea este cea prin care se vor pune în aplicare a a[tept\rilor oamenilor.
El a subliniat c\ la alegerile parlamentare niciunul dintre sus]in\torii USL nu au voie s\ cad\ în p\catul de a le considera câ[tigate. „Nu e câ[tigat\ b\t\lia pentru c\ b\t\lia noastr\ nu e s\ avem mai mult decât PDL, ARD sau cum se mai numesc ei. B\t\lia noastr\ nu e nici m\car s\ avem cincizeci la sut\ plus unul dintre mandatele Parlamentului. B\t\lia noastr\ este s\ ob]inem toate voturile pân\ la ultimul pe care îl putem ob]ine pentru USL. Noi trebuie s\ avem o majoritate cople[itoare”, a spus Antonescu.
El a ar\tat c\ este nevoie de o majoritate cople[itoare pentru c\ orice prim-ministru care are în spatele s\u o majoritate foarte solid\ poate s\ conduc\ o ]ar\, mai ales în momente foarte dificile, cum sunt cele din prezent. Antonescu a mai spus c\ e nevoie de o majoritate consistent\ pentru a nu se l\sa loc la niciun fel de matrapazlâc. „Ne trebuie o victorie mare pentru ca toat\ lumea, nu numai în România, dar în Europa s\ vad\ cu adev\rat ce vor românii. În Europa toate ]\rile sunt cu adev\rat democratice [i în momentul în care r\spunsul la urne al cet\]enilor României va fi f\r\ echivoc nimeni nu va mai pune la îndoial\ nici ac]iunile primului ministru nici ac]iunile Guvernului, nici ac]iunile USL pentru c\ ele vor avea în spate voin]a poporului, voin]a cet\]enilor României, exprimat\ prin vot”, a spus Antonescu.
El a mai spus c\ USL a pus în mi[care energii [i for]e populare care nu au mai existat în ultimii 20 de ani în ]ar\ [i nu va permite nim\nui s\ ignore voin]a milioanelor de oameni. Pre[edintele PNL a mai explicat c\ o a treia b\t\lie care este [i de durat\ este cea pentru îndeplinirea a[tept\rilor oamenilor. „Nu ne-am luptat pentru ca Victor Ponta s\ fie prim-ministru, Daniel Constantin s\ fie ministru, sau eventual Antonescu pre[edinte. Ne-am luptat pentru ca cet\]enii din România s\ tr\iasc\ mai bine. Ne-am luptat pentru ca fiecare om din România s\ aib\ o [ans\, ne-am luptat pentru ca România s\ fie o ]ar\ puternic\ [i respectat\. Aceasta este adevarata victorie pe care noi trebuie s\ ob]inem pentru poporul român [i în numele poporului român”, a spus Crin Antonescu. El [i-a exprimat încrederea c\ USL va câ[tiga toate aceste b\t\lii [i le-a transmis sus]in\torilor c\ nu trebuie s\ uite c\ în democra]ie nu exist\ demnitate mai deplin\ [i mai important\ decât cea de parlamentar.
Ponta: B\sescu va respecta votul românilor la parlamentare, fiindc\ nu suntem dictatur\ sud-american\
Pre[edintele PSD, Victor Ponta, a declarat, sâmb\t\, la Suceava, c\ pre[edintele Traian B\sescu va respecta votul românilor de la alegerile parlamentare, pentru c\ România nu e o dictatur\ sud-american\, iar dac\ USL va ob]ine majoritatea absolut\ el va fi premier în continuare. Întrebat dac\ se a[teapt\ ca Traian B\sescu s\ nu-l nominalizeze în func]ia de premier, Victor Ponta a spus c\ cel mai bun r\spus va fi dat de electorat la alegerile parlamentare. „Dac\ oamenii voteaz\ majoritatea absolut\ pentru USL, acela este cel mai bun r\spuns pentru domnul pre[edinte, iar domnia sa sigur va respecta, c\ doar nu suntem o dictatur\ sud-american\. {ti]i, [i Ceau[escu spunea c\ el [tie mai bine, iar poporul gre[e[te. Eu nu cred c\ domnul B\sescu o s\ ne spun\ c\ poporul a gre[it [i el [tie mai bine, c\ nu are cum s\ [tie mai bine [i nimeni nu va accepta acest lucru”, a spus Ponta. El a men]ionat c\ to]i liderii europeni au spus un lucru foarte clar c\ vor stabilitate pentru România [i vor respectarea principiilor democratice [i respectarea votului oamenilor. „Dac\ oamenii nu ne voteaz\ pe noi, dac\ îl voteaz\ pe domnul Blaga, pe domnul Videanu, atunci o s\ fie Videanu sau Blaga prim-ministru. Dac\ oamenii voteaz\ USL majoritate absolut\ în Parlament, e o decizie pe care nimeni [i nimic nu o poate schimba”, a spus liderul PSD. El a reamintit c\ mii de oameni au votat la congresele PSD, PNL [i PC desemnarea lui ca prim-ministru din partea USL. „Acolo, câteva mii de oameni au votat, nu s\ fie un prim-ministru de la PSD, ci m-au votat pe mine, Victor Ponta, [i liberalii [i conservatorii. Tot acolo, am votat noi, social-democra]ii, nu s\ fie un liberal candidat la pre[edin]ie, ci Crin Antonescu s\ fie. Nu se poate schimba aceast\ decizie nici dac\ vreau eu, nici dac\ vrea domnul Antonescu, nici dac\ vrea domnul Constantin, pentru c\ a[a au votat câteva mii de oameni, reprezentând, practic, cele trei partide. Restul sunt [opârle de campanie”, a spus Ponta. (D.P.)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …