Sunday , November 27 2022

Peste 40 de posturi de bugetari disponibile în județul Suceava, cele mai multe în administrație, sănătate și educație

Candidații care se înscriu pentru angajarea pe un post la stat trebuie să îndeplinească anumite condiții generale, dar și specifice funcției vizate, printre care studii, specializări, vechime. După concursul de dosare, unde sunt selectați doar cei care îndeplinesc toate condițiile necesare în vederea participării la concurs, candidații admiși urmează să susțină o probă scrisă și un interviu 

La nivelul județului Suceava există 42 de posturi vacante în sistemul bugetar, în cadrul autorităților și instituțiilor publice, cele mai multe dintre acestea în administrație, sănă­tate și educație. Dintre acestea 9 sunt în cadrul Universității ”Ştefan cel Mare” Suceava, și anume câte 2 posturi de electrician și îngrijitor, și câte un post de secretar, consilier de ­orien­tare, inginer constructor, inginer sistem și manipulant mărfuri. În lista locurilor de muncă la stat se mai regăsesc un post de inspector de specialitate gradul II, în cadrul Compartimentului Inspecție Siguranța Ru­­tie­ră al Agenției Teritoriale a Autorității Rutiere Rormâne, un post de paznic la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Mitropolitul Dosoftei” Su­cea­va, unul de șofer în cadrul Di­recției Județene de Evidență a Per­soanelor Suceava, unul de admi­nistrator patrimoniu la Clubul Sportiv Şcolar Gura Humorului, unul de consilier juridic I principal la Primăria Municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava și un altul de consilier debutant în cadrul Primăriei Comunei Ca­la­findești. Spitalul Municipal Vatra Dornei angajează 2 asistenți medi­cali, Primăria Orașului Cajvana are nevoie de un mașinist, la Primăria Comunei Mălini sunt vacante 2 posturi de muncitor calificat, iar la Pri­măria Municipiului Fălticeni un post de paznic și unul de muncitor calificat. Şcoala Gimnazială Poiana Stampei angajează un îngrijitor pentru grupă preșcolari, Clubul Sporturilor de Iarnă din Vatra Dornei are nevoie de un referent de specialitate I și un economist. La Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca este nevoie de 2 infirmiere, la Regia Autonomă ”Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava“ din Salcea sunt vacante două posturi de agent salvare ae­roportuară și ins­talații de stins incendii treapta III și muncitor deservire generală, iar la Di­recția Județeană de Evidență a Persoanelor Suceava se caută un șofer. De asemenea, în lista locurilor vacante în sistemul bugetar, la nivelul județului Suceava, există și două posturi de muncitor calificat în cadrul Primăriei comunei Bosanci, un post de șef serviciu la Direcția de Asistență Socială Siret, unul de consilier asistent la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, unul de infirmier la Unitatea de Asistență Medico-Socială din Broșteni, unul de îngrijitoare la Direcția de Asistență Socială Rădăuți (azi fiind ultima zi în care se mai pot depune dosarele de către candidați), unul de director financiar contabil la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc și un alt post de asistent medical comunitar la Primăria Comunei Dorna-Arini.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava are scoase la concurs câte un post de inspector de specialitate II, asistent medical debutant PL, îngrijitor, logoped debutant I, instructor de edu­cație și educator debutant, azi fiind ultima zi pentru depunerea dosarelor de către candidații interesați.

Lista posturilor disponibile la nivelul județului și detaliile privind concursurile aferente sunt disponibile pe site-ul posturi.gov.ro.

Candidații care se înscriu pentru angajarea pe un post la stat trebuie să îndeplinească anumite condiții ­ge­nerale, dar și specifice funcției vizate, printre care studii, specializări, ve­chime. După concursul de dosare, unde sunt selectați doar cei care îndeplinesc toate condițiile necesare în vederea participării la concurs, candidații admiși urmează să susțină o probă scrisă și un interviu. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe și se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre cei care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar. La punctajele egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă ega­litatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător. În termen de 15 zile de la data afișării rezultatelor finale ale concursului se emite ­propu­nerea de numire a candidatului declarat admis, iar emiterea actului ad­ministrativ de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire. (Oana NUȚU)

 

Vezi si

Al patrulea caz de turbare la câine semnalat în județul Suceava. 95 medici veterinari din județ vor să se vaccineze antirabic

Dr. Dănuț Corneanu, directorul executiv adjunct al Direcției Sanitar- Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) …

3 comments

  1. Cu plăcere

  2. De ce nu informați corect cetățenii?! După concursul de dosare urmează concursul de dat plicuri!… Acum depinde de procedură.. posibil sa fie invers: prima data plicurile și apoi dosarele.