Saturday , December 10 2022

Pagube majore la doua gospodarii din Horodnic, `n urma unui incendiu

~n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\, Deta[amentul de pompieri din R\d\u]i a intervenit cu cinci autospeciale, un ofi]er [i 21 de subofi]eri pentru stingerea unui incendiu din comuna Horodnic de Sus.
La sosirea echipajului, la locul evenimentului ardeau dou\ case particulare, precum [i anexele acestora – apar]in=nd Mariei L. [i lui Valeric\ S. -, cu riscul propag\rii la casele vecine. Pompierii au reu[it lichidarea incendiului `n ceva mai bine de patru ore, cu sprijinul Serviciului Voluntar din Horodnic de Jos, care a mobilizat o autospecial\ [i 4 voluntari.
~n cazul locuin]ei Mariei L., au fost arse acoperi[ul din [indril\ al casei pe o suprafa]\ de 80 metri p\tra]i, [ura din lemn de 30 metri p\tra]i, trei tone de furaje, cinci metri cubi de cherestea, 1,4 tone de cereale [i o anex\ de 50 metri p\tra]i. Valeric\ S. a r\mas f\r\ acoperi[ pe aceea[i suprafa]\, anexele gospod\re[ti au ars pe o suprafa]\ de 170 metri p\tra]i, iar [ura din lemn pe o suprafa]\ de 100 metri p\tra]i. Acesta a mai pierdut `n incendiu [i un autoturism Dacia [i trei porci.
Ac]iunea de stingere desf\[urat\ de pompieri a fost `ngreunat\ de faptul c\ suprafe]ele afectate de fl\c\ri se aflau la distan]e de aproximativ doi metri unele fa]\ de celelalte. Ace[tia au reu[it `n jurul orei 06.30 diminea]a s\ lichideze incendiul [i s\ salveze cele dou\ case `nvecinate. De[i nu au fost victime omene[ti, paguba pe care au suferit-o cei doi proprietari este semnificativ\. Incendiul a fost pricinuit probabil de un conductor electric defect, cu izola]ia deteriorat\.

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …