Tuesday , November 28 2023

O familie cu cinci copii, la mila autoritatilor din Granicesti

N casa `n care locuie[te Constantin Tcaciuc `mpreun\ cu copiii a cr\pat din cauza alunec\rilor de teren, iar conducerea Prim\riei, de[i a aprobat atribuirea unei parcele de 5 ari, refuz\ s\-i pun\ `n posesie

O familie cu cinci copii din satul Dumbrava, comuna Gr\nice[ti, ar putea s\ r\m=n\ dintr-o clip\ `ntr-alta f\r\ cas\ dup\ ce locuin]a lor a fost afectat\ de alunec\rile de teren. Mai mult, acum toate cele [apte persoane tr\iesc `ntr-o buc\t\rie  mic\ a socrilor. Micu]ii, cu v=rste `ntre  2-11 ani, [i p\rin]ii locuiesc `n aceea[i camer\, spa]iul fiind total impropriu pentru un trai decent. Patru dintre copii merg la [coal\, un altul merge la gr\dini]\, iar cel mai mic abia a `mplinit doi ani. Sorin Constantin Tcaciuc, tat\l minorilor, sus]ine c\ a solicitat sprijin de la autorit\]ile locale `n nenum\rate r=nduri, `ns\ strig\tele sale au r\mas f\r\ ecou. Zidurile casei au `nceput s\ crape iar f=nt=na s-a d\r=mat. Omul a solicitat primarului comunei Gr\nice[ti, Gheorghe Nu]u, str\mutarea  casei pe un alt amplasament. Consiliul Local a aprobat `ntr-o [edin]\ ca familiei Constantin Sorin [i Gheorghina Tcaciuc  s\-i fie atribuit\ o suprafa]\ de 5 ari de teren pentru ridicarea unei locuin]e, dar aprobarea a r\mas doar pe h=rtie.
P\rin]ii [i bunicii copiilor `ncearc\ s\ fac\ fa]\ cu greut\]ilor ap\rute. Bianca Tcaciuc  are 11 ani, este `n clasa a III-a, la {coala General\ din Gr\nice[ti, `n timp ce C\t\lina, 7 ani , este elev\ `n clasa a II-a. Cel de-al treilea copil este Larisa, care a `mplinit v=rsta de 9 ani [i este elev\ `n clasa a III-a, ambele frevent=nd  cursurile [colii cu clasele I-IV din satul natal. Tot `n localitatea natal\ merge la gr\dini]\ [i Cosmin, `n v=rst\ de 6 ani. Ionu] este cel mai mic membru al familiei Tcaciuc [I, din fericire, nu `n]elege `nc\ situa]ia dramatic\ a familiei `n care a v\zut lumina zilei.
Bunica copiilor, Elena Tcaciuc, `n v=rst\ de 59 ani, ne-a spus cu lacrimi `n ochi c\ nu mai [tie cum s\ fac\ fa]\ greut\]ilor. “Fiul meu a fost bolnav de la na[tere. Am umblat pe la medici de m-am uscat la suflet. C=nd l-am v\zut `nsurat am zis ca o s\ aib\ [i el noroc `n via]\, dar n-a fost s\ fie a[a. Are o pensie de boal\ de 2,3 milioane de lei vechi iar so]ia nu lucreaz\, c\ trebuie s\ aib\ grij\ de copii. Ploile ne-au distrus tot, nu avem nimic pentru iarn\. Am primit ceva haine c=nd au fost cu ajutoarele `n var\ dup\ ploi [i de atunci nimic. B\iatul a mai mers s\ cear\ ajutor dar nimic”, ne-a spus femeia.
Elena Tcaciuc nu poate nici ea s\ fac\ prea multe `n gospod\rie. A fost diagnosticat\ cu hepatita C, iar la intervale scurte de timp se afl\ internat\ la Sec]ia de Boli infec]ioase a Spitalului Jude]ean, pentru a i se administra tratamentul aferent. “Parc\ am fost lovi]i de blestem. Nici nu [tiu ce s\ mai fac. E foarte greu. Cu so]ul meu suntem nou\ persoane `n acea[i curte [i pe deasupra  casa a cr\pat de c=nd s-a l\sat dealul, de la ploi”, spune femeia.
~n zilele c=nd `n zon\ a plouat, iar pagubele l\sate `n urm\ de furia naturii erau vizibile, autorit\]ile locale [i jude]ene au promis ajutor. Dup\ ce vremea a revenit la normal, ajutoarele au fost direc]ionate `n localit\]ile unde num\rul sinistra]ilor a fost mult mai mare, iar s\tenii din comunele unde num\rul  gospod\riilor a putut fi num\rat doar pe degetele de la o m=n\ au fost uita]i. Dac\ autorit\]ile jude]ene au mai mult\ b=taie pe cap, nici primarii acestor comune nu s-au ar\tat interesa]i s\ sprijine oamenii din satele lor care au avut de suferit de pe urma intemperiilor vremii. Una peste alta, familia Tcaciuc nu mai [tie ce s\ fac\ pentru c\ iarna bate la u[\. Din cei cinci copii, doi au grad de handicap accentuat, iar `ngrijirea lor necesit\ medicamente [i bani. Constantin Tcaciuc, tat\l minorilor ne-a spus c\ s-a s\turat s\ bat\ drumul la Prim\rie [i s\ cear\ bucata de p\m=nt. Chiar dac\ parcela de teren a fost aprobat\ de consilierii locali,  Comisia Local\ `nc\ nu l-a pus `n posesie. Potrivit lui Constantin Tcaciuc autorit\]ile locale `l tot am=n\ cu terenul cu pricina. “M\ duc la prim\rie [i tot m\ iau `n r=s. ~mi tot spun s\ mai a[tept, s\ am r\bdare, dar nu mai pot nici eu. Via]a e [i mai grea de c=nd terenul s-a dus la vale [i am r\mas f\r\ recolte. Am o pensie mic\ [i abia reu[im s\ cump\r\m de m=ncare pentru c\ ploile ne-au distrus to]i cartofii [i tot porumbul”, se pl=nge b\rbatul. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …

No comments

  1. Consiliul judeţian, este rugat să rezolve de urgenţă problema celor 9 persoane, cu 5 minori. Primarul să fie tras la răspundere.
    Ştiu că ăn primar are multe probleme de rezolvat darnici aceasta nu este de neglijat .
    Răspuns urgent pe această pagină .

  2. Daca nu le iese nimc la aceasta “afacere” cum vreti sa fie puds in posesie?
    Spaga si nerusinarea conduc romania la toate nivelele, trgedia e ca nu vom mai scapa vreodata de aceste racile ,au devenit “obligatii. Scara valorilor este intoarsa cu susul in jos daca nu daramata definitiv. Unde vom ajunge?