Sunday , January 29 2023

O familie cu cinci copii, la mila autoritatilor din Granicesti

N casa `n care locuie[te Constantin Tcaciuc `mpreun\ cu copiii a cr\pat din cauza alunec\rilor de teren, iar conducerea Prim\riei, de[i a aprobat atribuirea unei parcele de 5 ari, refuz\ s\-i pun\ `n posesie

O familie cu cinci copii din satul Dumbrava, comuna Gr\nice[ti, ar putea s\ r\m=n\ dintr-o clip\ `ntr-alta f\r\ cas\ dup\ ce locuin]a lor a fost afectat\ de alunec\rile de teren. Mai mult, acum toate cele [apte persoane tr\iesc `ntr-o buc\t\rie  mic\ a socrilor. Micu]ii, cu v=rste `ntre  2-11 ani, [i p\rin]ii locuiesc `n aceea[i camer\, spa]iul fiind total impropriu pentru un trai decent. Patru dintre copii merg la [coal\, un altul merge la gr\dini]\, iar cel mai mic abia a `mplinit doi ani. Sorin Constantin Tcaciuc, tat\l minorilor, sus]ine c\ a solicitat sprijin de la autorit\]ile locale `n nenum\rate r=nduri, `ns\ strig\tele sale au r\mas f\r\ ecou. Zidurile casei au `nceput s\ crape iar f=nt=na s-a d\r=mat. Omul a solicitat primarului comunei Gr\nice[ti, Gheorghe Nu]u, str\mutarea  casei pe un alt amplasament. Consiliul Local a aprobat `ntr-o [edin]\ ca familiei Constantin Sorin [i Gheorghina Tcaciuc  s\-i fie atribuit\ o suprafa]\ de 5 ari de teren pentru ridicarea unei locuin]e, dar aprobarea a r\mas doar pe h=rtie.
P\rin]ii [i bunicii copiilor `ncearc\ s\ fac\ fa]\ cu greut\]ilor ap\rute. Bianca Tcaciuc  are 11 ani, este `n clasa a III-a, la {coala General\ din Gr\nice[ti, `n timp ce C\t\lina, 7 ani , este elev\ `n clasa a II-a. Cel de-al treilea copil este Larisa, care a `mplinit v=rsta de 9 ani [i este elev\ `n clasa a III-a, ambele frevent=nd  cursurile [colii cu clasele I-IV din satul natal. Tot `n localitatea natal\ merge la gr\dini]\ [i Cosmin, `n v=rst\ de 6 ani. Ionu] este cel mai mic membru al familiei Tcaciuc [I, din fericire, nu `n]elege `nc\ situa]ia dramatic\ a familiei `n care a v\zut lumina zilei.
Bunica copiilor, Elena Tcaciuc, `n v=rst\ de 59 ani, ne-a spus cu lacrimi `n ochi c\ nu mai [tie cum s\ fac\ fa]\ greut\]ilor. “Fiul meu a fost bolnav de la na[tere. Am umblat pe la medici de m-am uscat la suflet. C=nd l-am v\zut `nsurat am zis ca o s\ aib\ [i el noroc `n via]\, dar n-a fost s\ fie a[a. Are o pensie de boal\ de 2,3 milioane de lei vechi iar so]ia nu lucreaz\, c\ trebuie s\ aib\ grij\ de copii. Ploile ne-au distrus tot, nu avem nimic pentru iarn\. Am primit ceva haine c=nd au fost cu ajutoarele `n var\ dup\ ploi [i de atunci nimic. B\iatul a mai mers s\ cear\ ajutor dar nimic”, ne-a spus femeia.
Elena Tcaciuc nu poate nici ea s\ fac\ prea multe `n gospod\rie. A fost diagnosticat\ cu hepatita C, iar la intervale scurte de timp se afl\ internat\ la Sec]ia de Boli infec]ioase a Spitalului Jude]ean, pentru a i se administra tratamentul aferent. “Parc\ am fost lovi]i de blestem. Nici nu [tiu ce s\ mai fac. E foarte greu. Cu so]ul meu suntem nou\ persoane `n acea[i curte [i pe deasupra  casa a cr\pat de c=nd s-a l\sat dealul, de la ploi”, spune femeia.
~n zilele c=nd `n zon\ a plouat, iar pagubele l\sate `n urm\ de furia naturii erau vizibile, autorit\]ile locale [i jude]ene au promis ajutor. Dup\ ce vremea a revenit la normal, ajutoarele au fost direc]ionate `n localit\]ile unde num\rul sinistra]ilor a fost mult mai mare, iar s\tenii din comunele unde num\rul  gospod\riilor a putut fi num\rat doar pe degetele de la o m=n\ au fost uita]i. Dac\ autorit\]ile jude]ene au mai mult\ b=taie pe cap, nici primarii acestor comune nu s-au ar\tat interesa]i s\ sprijine oamenii din satele lor care au avut de suferit de pe urma intemperiilor vremii. Una peste alta, familia Tcaciuc nu mai [tie ce s\ fac\ pentru c\ iarna bate la u[\. Din cei cinci copii, doi au grad de handicap accentuat, iar `ngrijirea lor necesit\ medicamente [i bani. Constantin Tcaciuc, tat\l minorilor ne-a spus c\ s-a s\turat s\ bat\ drumul la Prim\rie [i s\ cear\ bucata de p\m=nt. Chiar dac\ parcela de teren a fost aprobat\ de consilierii locali,  Comisia Local\ `nc\ nu l-a pus `n posesie. Potrivit lui Constantin Tcaciuc autorit\]ile locale `l tot am=n\ cu terenul cu pricina. “M\ duc la prim\rie [i tot m\ iau `n r=s. ~mi tot spun s\ mai a[tept, s\ am r\bdare, dar nu mai pot nici eu. Via]a e [i mai grea de c=nd terenul s-a dus la vale [i am r\mas f\r\ recolte. Am o pensie mic\ [i abia reu[im s\ cump\r\m de m=ncare pentru c\ ploile ne-au distrus to]i cartofii [i tot porumbul”, se pl=nge b\rbatul. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Amenzi de 10.000 de lei, aplicate unui tânăr de 20 de ani din Mălini prins că transporta ilegal cherestea de 1.100 lei

Vineri dimineață, la Vadu Moldovei, polițiștii au oprit pentru control  o autoutilitară ce transporta material …

No comments

  1. Consiliul judeţian, este rugat să rezolve de urgenţă problema celor 9 persoane, cu 5 minori. Primarul să fie tras la răspundere.
    Ştiu că ăn primar are multe probleme de rezolvat darnici aceasta nu este de neglijat .
    Răspuns urgent pe această pagină .

  2. Daca nu le iese nimc la aceasta “afacere” cum vreti sa fie puds in posesie?
    Spaga si nerusinarea conduc romania la toate nivelele, trgedia e ca nu vom mai scapa vreodata de aceste racile ,au devenit “obligatii. Scara valorilor este intoarsa cu susul in jos daca nu daramata definitiv. Unde vom ajunge?