Saturday , December 3 2022

Mortul – vinovat de producerea accidentului de munca de la Slobozia

Ancheta `n cazul accidentului de munc\ soldat cu moartea a doi muncitori [i r\nirea altuia,  de la Fabrica de Procesare a cauciucurilor  SuperMag  Imperial de la Slobozia nu a fost `nc\ finalizat\ `ns\ primele concluzii conturate de anchetatori arat\ c\ vinovat  este nimeni altul dec=t  un alt muncitor care a decedat la c=teva zile de la explozie, `ntr-un grav accident rutier

Potrivit conducerii Poli]iei R\d\u]i  ancheta `nc\ nu a fost finalizat\ `ns\ au fost conturate primele rezultate ale anchetei care se desf\[oar\ sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i. La dosarul de urm\rire penal\ se a[teapt\ rezultatul anchetei comisiei mixte desf\[urate de Inspectoratul Teritorial de Munc\ Suceava `n colaborare cu Inspectoratul de Munc\ Bucure[ti. Totodat\ este a[teptat rezultatul expertizei INCD-INSEMEX Petro[ani `n ce prive[te cauzele care au dus la r\bufnirea “pudretei”.
Trebuie amintit c\  `n diminea]a zilei de 9 iunie  a avut loc un accident de munc\ la fabrica de procesare a cauciucurilor, patronat\ de omul de afaceri Nelu H=n]ar,  soldat cu r\nirea a patru victime din care dou\, toader Pribeagu , de 57 ani, [i Gheorghe Cristinel Prodan, de 23 ani,  au suferit arsuri pe aproape `ntreaga suprafa]\ a corpului, deced=nd la trei zile pe patul Spitalului de Ar[i din capital\. A treia victim\, Daniel {alg\u, a suferit arsuri pe 30 la sut\ din suprafa]a corpului. ~n aceea[i tragedie a existat [i a patra victim\ care a suferit arsuri la m=ni, Chirilu]\ Valeriu, [ef  mecanic la fabrica de procesare a cauciucurilor, despre care se spune c\ ar fi intervenit s\ scoat\ colegii din hal\ `n  curtea unit\]ii imediat dup\ explozie.
Toader Pribeagu, tat\ a 10 copii,  terminase programul la ora [ase ,`ns\ r\m\sese peste program pentru a `nlocui un rulment la un toc\tor de cauciucuri de produc]ie italian\. A fost ajutat la `nlocuirea rulmentului de Gheorghe Cristinel Prodan, de 23 ani,  [i Daniel {alg\u.  Potrivit ISU, cel mai probabil a s\rit o sc=nteie [i  a aprins instantaneu “pudreta” rezultat\ `n urma proces\rii cauciucurilor, aflat\ pe toc\tor [i, `n acel moment s-a produs explozia soldat\ cu victime.
Sc\pat doar cu c=teva arsuri din deflagra]ia din diminea]a zilei de 9 iunie, Chirilu]\ Valeriu nu a avut norocul s\ p\c\leasc\ moartea peste c=teva zile de la `nt=mplarea de la Slobozia. ~n data de 17 iunie, t=n\rul se `ndrepta cu ma[ina personal\ la Ia[i pentru a fi prezent la serbarea de sf=r[it de s\pt\m=n\ a fiicei sale. El a murit `ntr-un accident rutier pe drumul na]ional care face leg\tura dintre Pa[cani [i T=rgu Frumos.  Potrivit IPJ Ia[i, Chirilu]\ a adormit la volan , a p\truns pe contrasens, intr=nd `n coliziune cu un microbuz care era condus regulamentar de un b\rbat . ~n urma impactului a rezultat decesul lui Chirilu]\ [i avarierea celor dou\ ma[ini.
Chirilu]\ Valeria-coordona activitatea `n acel moment `n hal\
Adjunctul Poli]iei R\d\u]i, Constantin Alistar a declarat c\ dosarul de urm\rire penal\ care se afla la Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i a fost retrimis la Poli]ia Municipal\  pentru  unele complet\ri iar la dosarul penal care este instrumentat sub supravegherea unui procuror este a[teptat rezultatul anchetei comisiei mixte formate din cadre de la Inspectoratul de Munc\ Bucure[ti [i Inspectoratul Teritorial de Munc\ Suceava.  Un cuv=nt de spus are [i rezultatul expertizei INCD-INSEMEX Petro[ani care analizeaz\ `n laborator cauzele exploziei prafului de cauciuc rezultat de la procesare.
Din primele investiga]ii se pare c\ vinovat de producerea accidentului de munc\ este cel de-al patrulea muncitor, Chirilu]\ Valeriu, cel care a decedat `n accidentul rutier.  Potrivit anchetatorilor,el era cel care coordona `n acel moment activitatea `n hala unde a avut loc deflagra]ia [i era direct r\spunz\tor de modul `n care muncitorii derulau  lucrul.
700 de lei pensie de urma[
Familia lui Toader Pribeagu s-a ales cu o pensie  provizorie de  urma[ de 700 de lei,  p=n\ la finalizarea anchetei, dup\ ce a depus documentele aferente la Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava.  Patronul Societ\]ii Supermarg Imperial Slobozia, Nelu  H=n]ar ne-a declarat c\ s-a angajat ca at=t timp c=t va func]iona unitatea s\ aloce lunar o sum\ familiei celor 10 copii f\r\ `ns\ a preciza la c=t se ridic\ aceasta. Cert este c\ p=n\ la aceast\ dat\, `n afar\ de cheltuielile pentru `nmorm=ntare care au fost achitate de societatea unde era angajat Toader Pribeagu, al]i bani nu au mai ajuns la familia `ndoliat\.
H=n]ar a spus c\ r\spunz\tor de toc\torul cuciucurilor, adus din Italia  era Chirilu]\ Valeriu, acesta din urm\ ar fi lucrat chiar la firma italian\ care fabrica acest utilaj.  (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …