Tuesday , October 3 2023

Medici din Germania ar putea opera la Suceava

La Spitalul Jude]ean de Urgen]\ (SJU) „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava ar putea veni pentru a efectua opera]ii medici din regiunea german\ Schwaben. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, `n urma unor discu]ii pe care le-a avut cu omologul s\u din regiunea Schwaben, Jurgen Reichart. Acesta din urm\ a vizitat sudul Bucovinei la invita]ia lui Gheorghe Flutur, `n contextul `n care jude]ul Suceava [i regiunea Schwaben sunt `nfr\]ite de mai mul]i ani.
De asemenea, Jurgen Reichart a vizitat, dup\ ce `n prealabil a avut o discu]ie cu Gheorghe Flutur [i vicepre[edintele CJ, Vasile Ilie, SJU Suceava pentru a vedea cum arat\ la ora actual\ aceast\ unitate spitaliceasc\. Conform celor spuse de [eful administra]iei regionale din Schwaben, discu]iile pe care le va avea cu medicii germani sunt de a merge pentru o perioad\ la SJU Suceava cu scopul de a realiza unele interven]ii chirurgicale la unii pacien]i rom=ni.
De asemenea, exist\ `n urma acestor discu]ii [anse ca un bloc operator de la SJU Suceava s\ fie modernizat de partea german\. Jurgen Reichart a ]inut s\ precizeze c\ aducerea speciali[tilor `n medicin\ din Germania la Suceava pentru o perioad\ delimitat\ de timp „nu este o treab\ foarte simpl\”, `ns\ s-a ar\tat optimist mai ales `n ce prive[te o colaborare `n privin]a cardiologiei [i neurochirugiei. (D.P.)

Vezi si

Soția primarului comunei Dărmănești a încetat din viață la doar 53 de ani

Durere mare în familia primarului comunei Dărmănești, Dan Chidoveț, după ce soția acestuia a părăsit …