Tuesday , July 23 2024

Manifestari de Ziua Armatei in centrul Sucevei

Ieri, de Ziua Armatei, au avut loc `n centrul Sucevei o serie de manifest\ri la care au fost prezente personlit\]ile locale.
La manifest\rile oficiate `n centrul Sucevei au participat: primarul Sucevei, Ion Lungu, cei doi viceprimari,  Viorel Seredenciuc si Lucian Har[ovschi, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean, Vasile Ilie [i prefectul Sucevei, Sorin Popescu. Oficialit\]ile au depus coroane de flori, s-a oficiat [i o slujb\ religioas\ `n cinstea armatei, considerat\ “pilonul fundamental al statului rom=n” [i, `n cele din urm\, sucevenii au putut admira [i o scurt\ parad\ militar\. Cu toate c\ centrul Sucevei este `n construc]ie, acest lucru nu i-a `mpiedicat pe suceveni s\ participe, de[i `n num\r destul de mic, la manifest\rile desf\[urate cu prilejul s\rb\toririi zilei Armatei. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …