Thursday , October 6 2022

Lungu le-a amintit sucevenilor ca sirenele de alarmare vor suna m=ine pentru un exercitiu de simulare

N `n cadrul exerci]iului de simulare care va avea loc vineri, `ntre orele 11.00-13.00, `n zona industrial\ a Sucevei, vor fi pornite sirenele pentru alarmarea public\ pe timp de dezastre n primarul Sucevei le aminte[te sucevenilor c\ este vorba despre un exerci]iu organizat [i c\ nu au motive s\ se sperie
Cu ocazia exerci]iului de simulare care se va desf\[ura vineri [i la care va participa inclusiv Prim\ria municipiului Suceava, primarul Ion Lungu `i avertizeaz\ pe suceveni c\ vor fi pornite sirenele de alarmare [i c\ nu exist\ niciun motiv pentru panic\. Ampla mobilizare de for]e, organizat\ de Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ “Bucovina”, se va desf\[ura `n zona industrial\ a Sucevei, unde vor fi simulate patru tipuri de situa]ii catastrofale, cu participarea consistent\ a mai multor institu]ii publice [i operatori economici, printre care se num\r\ [i Prefectura, Consiliul Jude]ean, Inspectoratul de Poli]ie, Jandarmeria, Spitalul Jude]ean de Urgen]\, Inspectoratul General de Avia]ie din Ia[i [i Serviciul Salvamont Vatra Dornei. Vor fi folosite autospeciale ale echipajelor de pompieri, ambulan]e ale Serviciului Jude]ean de Ambulan]\ [i ale SMURD, dar [i elicoptere care vor sosi din Ia[i, pentru a simula transportarea de urgen]\ a bolnavilor din zona de distrugeri [i de pe Stadionul Areni. “~i rug\m pe suceveni s\ nu se sperie c=nd vor auzi sirenele de alarmare, care vor fi puse `n func]iune `n zona societ\]ii Ambro, vineri la orele pr=nzului”, a declarat primarul Ion Lungu. (A.D.)

Vezi si

CSU din Suceava a pierdut fără drept de apel la Constanța

CSU din Suceava a pierdut la scor, 25-37 (9-20), meciul disputat miercuri seară, pe terenul …