Wednesday , June 23 2021

Înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar viitor se va face la finalul acestei luni

Părinții care vor să își înscrie sau să își reînscrie copiii la grădiniță trebuie să depună cererile în a doua jumătate a lunii mai. Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul școlar 2021-2022 se realizează, în primă fază, reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ preșcolar în acest an școlar și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2021-2022, iar apoi înscrierea copiilor nou-veniți.

Reînscrierile vor începe în data de 17 mai, iar înscrierile din 31 mai, însă unele unități de învățământ preșcolar au început deja să împartă fișele de reînscriere părinților. Programul reînscrierilor, respectiv al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților.

Pentru înscrierea la grădiniță, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate) se pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică. (O. NUȚU)

Vezi si

Arhid. Vasile M. Demciuc: Pelerinajul de Sânzâiene din Suceava – expresie a unităţii de credinţă şi de neam

De câteva veacuri, Suceava este locul unde în luna iunie are loc un pelerinaj deosebit …