Friday , December 8 2023

Gheorghe Flutur, singurul candidat la presedintia PDL Suceava, la alegerile de duminica

N deputatul Dumitru Pard\u [i senatorul Orest Onofrei candideaz\ pentru func]iile de prim – vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene Suceava a PDL, `n timp ce la func]iile de vicepre[edinte candideaz\ [i primarii de Suceava [i F\lticeni, Ion Lungu [i Vasile Tofan, cei care conduc organiza]iile locale ale PDL n premierul Emil Boc [i mai mul]i membri ai Guvernului sunt a[tepta]i s\ participe la alegerile de duminic\ de la PDL Suceava
Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, este singurul candidat la func]ia de pre[edinte al PDL Suceava la alegerile organizate duminic\, iar primarul Sucevei, Ion Lungu, directorul RNP, Valerian Solov\stru, sau Cristian Irimie, secretar de stat `n MS, candideaz\ pentru func]ii de vicepre[edinte. Conducerea jude]ean\ a PDL Suceava va fi aleas\, duminic\, `n cadrul Colegiului Jude]ean de Coordonare al organiza]iei, la [edin]\ fiind a[teptat s\ participe pre[edintele PDL, premierul Emil Boc, mai mul]i lideri ai partidului, printre care [i unii mini[tri cum ar fi cel al Transporturilor [i Comunica]iilor, Anca Boagiu [i Valerian Vreme. Pentru func]ia de pre[edinte al organiza]iei sucevene s-a `nscris doar Gheorghe Flutur, care este [i vicepre[edinte la nivel central al PDL, iar pentru cele dou\ func]ii de prim-vicepre[edinte [i-au `nscris candidaturile senatorul Orest Onofrei, secretar al Senatului, [i Dumitru Pard\u, secretar al Camerei Deputa]ilor, ei de]in=nd [i `n prezent aceste func]ii.
Deputatul Ioan B\lan candideaz\ pentru un nou mandat de secretar general al PDL Suceava, `n timp ce consilierii locali Cristian Cre]u [i Neculai Barb\ candideaz\ pentru func]iile de secretar general adjunct. Cei doi sunt [i consilieri personali ai lui Gheorghe Flutur. Pentru cele zece func]ii de vicepre[edinte al organiza]iei s-au `nscris 11 persoane, printre care primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, directorul general al RNP Romsilva, Valerian Solov\stru, secretarul de stat `n Ministerul S\n\t\]ii, Cristian Irimie, vicepre[edin]ii CJ Suceava Vasile Ilie [i Daniel Cadariu, [eful ISJ Suceava, Petru Carcalete, sau primarul municipiului F\lticeni, Vasile Tofan, precum [i consilierii jude]eni Cristinel Macovei [i Sabin Adrian Dr\gan, cel care conduce [i Inspectoratul de Stat `n Construc]ii [i directorul Oficiului de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\, fostul deputat Romic\ Andreica. Pentru func]ia de trezorier va candida consilerul jude]ean Sorina Barbu iar pentru func]iile de pre[edinte ale comisiei de statut, etic\ [i litigii [i, respectiv, comisia de revizie [i control, candideaz\ consilierii jude]eni Radu Pricope [i Marius Boghian. Totodat\, `n biroul jude]ean al PDL Suceava vor fi [i 14 secretari executivi, opt dintre aceste func]ii urm=nd s\ revin\, de drept, celor care vor conduce comisiile din partid pentru diverse probleme cum ar fi administra]ie public\, agricultur\, mediu, politici sociale [i rela]ile cu sindicatele. Ceilal]i [ase secretari executivi vor fi ale[i la conferin]a de alegeri ce va avea loc duminic\.
Men]ion\m c\ deja Ion Lungu, Petru Carcalete [i Vasile Tofan conduc deja organiza]iile municipale ale PDL din Suceava, R\d\u]i [i F\lticeni. La aceast\ [edin]\ de alegeri vor fi prezen]i aproximativ o mie de delega]i din organiza]iile din jude], sunt a[tepta]i s\ participe, pe l=ng\ membri ai conducerii centrale [i liderii organiza]iilor PDL din jude]ele Moldovei. Reamintim c\ Gheorghe Flutur este pre[edinte al PDL Suceava dup\ fuziunea dintre PD [i PLD. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Am semnat Autorizația de construire a reţelei  de gaze naturale pentru asocierea Boroaia – Fântâna Mare – Bogdănești

Președintele Consiliului Județean Suceava a explicat că este vorba despre un proiect în valoare de …

No comments

  1. Am niste emotii … daca cumva o sa piarda ?