Thursday , April 18 2024

Finantele cer falimentul MASTER GUARD pentru o datorie la stat de 1,4 milioane de lei

.
N de-a lungul timpului, s-au `ncercat mai multe c\i de rezolvare a acestei probleme [i de stingere a datoriilor, printre care [i soma]ii de plat\ [i popriri pe conturile de la diferite b\nci, `ns\ f\r\ succes n cea mai mare restan]\ pe care firma de paz\ [i protec]ie o are la bugetul consolidat al statului este la plata TVA-ului, unde ar fi de achitat peste 530.000 de lei n deocamdat\, niciun alt creditor nu a mai cerut insolven]a sau falimentul celor de la MASTER GUARD, termenul fixat de Tribunalul Suceava `n procesul deschis de Finan]e fiind 7 septembrie a.c.
Direc]ia General\ a Finan]elor Publice (DGFP) a cerut Tribunalului Suceava s\ deschid\ procedura falimentului pentru firma de paz\ [i protec]ie SC MASTER GUARD SRL Suceava. Cererea a fost depus\ de Finan]e dup\ ce mai bine de un an de zile institu]ia respectiv\ s-a chinuit s\ scoat\ cu forcepsul banii pe la MASTER GUARD, bani pe care aceast\ societate `i datora la bugetul consolidat al statului. Societatea respectiv\ `l are ca asociat unic pe sireteanul Mihail Filipiuc, iar administratori sunt Ioan Roman [i Samson Filipiuc, ambii cu domiciliul `n municipiul Suceava.
~n decursul timpului, firma sucevean\ care are ca obiect de activitate serviciile de paz\ [i protec]ie a acumulat debite la bugetul consolidat al statului `n valoare de 1.467.585 de lei, conform cererii depus\ de DGFP Suceava la Tribunal pentru deschiderea procedurii falimentului la SC MASTER GUARD SRL. Firma care, cu c=]iva ani `n urm\, a reprezentat o ni[\ pentru fo[tii gardieni publici care nu au mai putut fi `ncadra]i `n noua structur\ a Poli]iei Comunitare a `nceput s\ aib\ probleme cu DGFP Suceava `nc\ `nainte de 2009. De atunci [i p=n\ acum, s-au acumulat datorii, dob=nzi [i penalit\]i de la lun\ la lun\ iar posibilitatea de plat\ a acestora a fost din ce `n ce mai mic\ `n condi]iile actuale ale crizei economice.
Cei de la DGFP Suceava au tot emis soma]ii de plat\ pentru diverse sume reprezent=nd tot felul de contribu]ii la bugetul de stat. Uneori sumele pentru care erau emise soma]ii de plat\ fiind de ordinul miilor de lei, cum ar fi una din 2009 pentru 4.951 de lei, alteori erau emise soma]ii de plat\ pentru sume de ordinul zecilor de mii de lei, cum ar fi `n 2010 pentru 84.503 lei sau de 94.935 de lei, `n februarie 2009. Au fost [i situa]ii c=nd soma]iile emise de DGFP erau pentru sume ce treceau de suta de mii de lei, una din cele mai mari fiind `n cursul anului trecut, pentru suma de 152.236 de lei. De fiecare dat\, celor de la MASTER GUARD li se punea `n vedere s\ achite debitul `n 15 zile pentru a nu li se calcula alte penalit\]i, `ns\ a fost zadarnic acest demers. Nici popririle pe conturile firmei de la diverse b\nci, cum ar fi BCR, BRD, Volksbank sau Banca Transilvania nu au avut succesul scontat.
Datoria a urcat la suma impresionant\ de peste 1,4 milioane de lei, din care restan]ele la TVA ocup\ de departe locul frunta[ – 415.722 lei debit propriu zis [i 121.978 lei accesorii. Alte datorii semnificative sunt „CAS angajator”, unde firma are un debit propriu-zis de 296.935 de lei [i accesorii de 73.680 de lei, la care se adaug\ debitele la „CAS asigura]i”, unde restan]a propriu-zis\ a fost calculat\ la suma de 145.545 lei, ad\ug=ndu-se accesorii de 32.444 lei. Datorii mari sunt [i la „S\n\tate angajator” [i „S\n\tate asigura]i”, valoarea cumulat\ a celor dou\, `n care sunt incluse restan]ele propriu-zise `mpreun\ cu accesoriile, dep\[ind 200.000 de lei. La acestea se mai adaug\ alte datorii la {omaj, concedii, fondurile de accident [i de garantare, impozitele pe salarii [i pe profit, dar [i cheltuielile de executare, acestea din urm\ fiind de 7.745 de lei.
~n cererea de deschidere a procedurii de faliment pentru MASTER GUARD se solicit\ de c\tre DGFP Suceava ca firma ie[ean\ Management Reorganizare Lichidare s\ fie desemnat\ de c\tre instan]\ ca administrator judiciar. Termenul de judecat\ fixat `n acest caz este de 7 septembrie 2010. Din coresponden]a purtat\ de DGFP Suceava cu Prim\ria municipiului re[edin]\ de jude] [i anexat\ la dosarul depus la Tribunal a rezultat c\ firma MASTER GUARD are ca proprietate `n Suceava doar un apartament situat pe strada Oituz. Potrivit Tribunalului, firma MASTER GUARD nu mai are niciun alt proces de faliment deschis de vreun alt creditor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …

No comments

  1. Acest gen de smecheri gasim cu duiumul in Romanica.Traiesc pe picior mare,trag tepe cat pot si unde pot,iar de suferit, sufera angajatii, care de obicei,pe langa lefurile de mizerie pe care le primesc de la acesti pseudo-patroni, raman si fara asigurari de sanatate sau alte contributii neplatite.
    Ma intreb totusi de ce atoritatile statului, au lasat sa se adune aceste sume,si nu au luat mai din timp masurile legale ce se impuneau in acest caz.S-au ma rog, poate individul o fi contribuit la fondul lor de “pensie”!