Monday , November 28 2022

Festivalul Medieval va avea loc, anul acesta, `n perioada 7 – 14 august

Finan]atorul principal, cel pu]in deocamdat\, se `ntrevede a fi [i la edi]ia din acest an Prim\ria municipiului Suceava
Muzeul Bucovinei va organiza, anul acesta, Festivalul de Art\ Medieval\ `n prima jum\tate a lunii august. Potrivit directorului Emil Ursu, una din contribu]iile cele mai importante `n ceea ce prive[te sus]inerea acestui proiect va fi de la bugetul local. „Am discutat [i ast\zi (ieri – n.red) cu domnul primar Ion Lungu iar dumnealui mi-a reconfirmat c\ Prim\ria Suceava va aloca de la buget o sum\ de un miliard de lei vechi”, a declarat Emil Ursu. El a precizat c\ pe l=ng\ cei 100.000 de lei ce vor fi aloca]i de la Prim\rie, este posibil ca alte sume s\ fie alocate din fonduri proprii sau de la sponsori iar `n func]ie de suma total\ s\ fie definitivat proiectul `n cele mai mici detalii.
Pe de alt\ parte, ceea ce se observ\ este faptul c\ Prim\ria municipiului Suceava r\m=ne, ca [i la edi]iile precedente, unul din principalii finan]atori ai Festivalului de Art\ Medieval\. Potrivit lui Emil Ursu, suta de mii de lei ce va fi alocat\ de la Prim\rie este, cel pu]in p=n\ la ora actual\, cea mai mare sum\ din cele pe care se poate, deocamdat\, conta. Intervalul `n care va avea loc, anul acesta, Festivalul de Art\ Medieval\ este 7 – 14 august. Ca [i `n anii trecu]i, vor fi organizate, `n incinta Cet\]ii de Scaun, piese de teatru [i spectacole de muzic\ folk, muzic\ medieval\.
Reamintim c\ anul trecut ar fi trebuit s\ aib\ loc cea de-a cincea edi]ie a Festivalului de Art\ Medieval\. Din cauza inunda]iilor foarte mari care s-au ab\tut `n 2010 asupra jude]ului Suceava s-a luat decizia de c\tre Consiliul Jude]ean, `n subordinea c\ruia se afl\ Muzeul Bucovinei, s\ nu se mai fac\ manifest\ri culturale iar fondurile s\ fie dirijate `n cea mai mare parte pentru acoperirea pagubelor rezultate `n urma calamit\]ilor. ~n condi]iile `n care Muzeul Bucovinei s-a conformat deciziei luate la nivelul conducerii Consiliului Jude]ean Suceava, nici Prim\ria municipiului re[edin]\ de jude] nu a mai putut aloca fonduri pentru a se derula cea de-a cincea edi]ie a Festivalului de Art\ Medieval\. Prin urmare, aceasta va avea loc `n august 2011. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …