Wednesday , November 30 2022

Expozitie cu obiecte masonice rare, organizata la Muzeul de Istorie

N mai multe obiecte masonice rare, din colec]ia Muzeului Bruckenthal de la Sibiu, vor fi prezentate `ntr-o expozi]ie la Muzeul Bucovinei din Suceava n expozi]ia este una inedit\ pentru Suceava [i destul de rara la nivel na]ional, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, spun=nd c\ aceste obiecte au apar]inut unor importan]i masoni din Transilvania, unele chiar baronului Samuel von Brukenthal n „Este doar un eveniment muzeal, f\r\ alte conota]ii”, a ]inut s\ precizeze Emil Ursu

Un num\r de 72 de piese de sf=r[it de secol XVIII, `nceput de secol XIX, vor fi expuse la Suceava `n cadrul expozi]iei „Obiecte masonice din colec]ia Muzeului Na]ional Brukenthal”, care va putea fi vizitat\, `n perioada 18 martie – 3 aprilie. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat, mar]i, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ expozi]ia „Obiecte masonice din colec]ia Muzeului Na]ional Brukenthal” este rezultatul unui parteneriat `ncheiat `ntre institu]ia sucevean\ [i Muzeul Na]ional Brukenthal, iar piesele, din categoria tezaur, fac parte din patrimoniul muzeului sibian.
„Expozi]ia este inedit\ pentru publicul sucevean datorit\ rarit\]ii pieselor [i a subiectului propus. Este o expozi]ie f\cut\ de muzeografi nemasoni pentru publicul larg [i reprezint\ doar un eveniment muzeal, f\r\ alte conota]ii”, a spus directorul Muzeului Bucovinei. Emil Ursu a precizat c\ expozi]ia cuprinde 72 de piese care au apar]inut masonilor din Transilvania, valoarea total\ a asigur\rii acestor piese fiind de 73,2 mii lei. Printre aceste piese se num\r\ [i din cele care au apar]inut baronului Samuel von Brukenthal, cunoscut mason din partea Ardealului. Invitat la aceast\ expozi]ie este directorul Muzeului Brukenthal din Sibiu, Adrian Sabin Luca.
Emil Ursu a mai declarat c\ ideea organiz\rii unei astfel de expozi]ii este mult mai veche, iar publicul sucevean are ocazia s\ vad\ piese rare, importante din punct de vedere artistic. „S\ nu uit\m c\ masoneria a jucat un rol important `n istoria Rom=niei”, a spus Emil Ursu, preciz=nd c\ interesul s\u ca istoric `l reprezint\ s\ atrag\ la aceast\ expozi]ie un public c=t mai numeros. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …