Tuesday , June 18 2024

Exercitiu tehnic pentru prevenirea incendiilor de padure, la Ocolul Silvic Falcau

Ieri, la Ocolul Silvic Falc\u, `n zona de frontier\, s-a desf\[urat un exerci]iu tactic de stingere a incendiilor la p\duri. Colonelul Ioan Burlui, [eful Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava a declarat c\ acest exerci]iu a fost ini]iat `n urma primirii din partea autorit\]ilor ucrainene a unei inform\ri `nc\ din data de 6 august a.c., `n care se f\ceau preciz\ri despre posibilitatea ini]ierii unor incendii de p\dure, din cauza temperaturilor ridicate din luna august a acestui an.
Aceast\ imformare a fost discutat\ `n cadrul Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ din data de 8 august, iar prefectul jude]ului, `n calitate de pre[edinte al acestei structuri, a hot\r=t executarea unui exerci]iu pe aceast\ tem\.
La exerci]iu au participat for]e instruite care asigur\ sau sprijin\ managementul acestui tip de risc – Direc]ia Silvic\ Suceava, Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\, Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi, Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontier\, Inspectoratul de Poli]ie al Jude]ului Suceava, Consiliul Local pentru situa]ii de urgen]\ Brodina.
Colonelul Iona Burlui, [eful ISU Suceava a declarat c\ `n urma exerci]iului au fost trase concluzii pozitive  cu privire la nivelul de preg\tire al for]elor participante, a dot\rii tehnice, stabilindu-se [i m\suri privind eficientizarea sistemului preventiv, schimbul de informa]ii [i cooper\rii `n astfel de situa]ii de urgen]\. (N.R.)

Vezi si

Tupeu de hoț. A condus fără permis o mașină fără RCA de la Solca până la Arbore, unde a fost prins furând din Penny

Luni, la ora 11.58, polițiștii au fost sesizați de paznicul de la magazinul Penny din …

error: