Saturday , June 22 2024

Doi tigani din Mironu au ajuns la Spital dupa ce s-au lovit intre ei cu cutitul si sapa

N incidentul a avut loc s=mb\t\ sear\ pe la ora 22.00 n incidentul face parte din seria luptelor pentru suprema]ie `ntre clanurile de ]igani de la Mironu
La Mironu au re`nceput luptele `ntre clanurile de ]igani, dup\ o scurt\ perioad\ de pauz\. De aceast\ dat\, exponen]ii acestora au fost Robert Buzil\, de 30 de ani [i Vasile Tur[anu de 45 de ani. Am=ndoi combatan]ii, lideri de clanuri care nu se mai `mpac\ dup\ ce s-a dovedit c\ unii dintre ei i-au dat pe m=na poli]iei pe al]ii, au ajuns la Spitalul Jude]ean cu r\ni importante. Pentru a clarifica lucrurile, a nu se mai [tie c=ta oar\, un procuror criminalist s-a deplasat ieri dup\ amiaz\ la Mironu, comuna Valea Moldovei, pentru a stabili cine sunt vinova]ii `n aceast\ nou\ escaladare a conflictului dintre clanurile ]ig\ne[ti. Interesant este c\ primarul comunei Valea Moldovei, Constantin Moro[an, sus]inea ieri dup\ amiaz\, la mai bine de 12 ore dup\ producerea conflictului c\ tocmai ce trecuse printre ]iganii de la Mironu [i acolo era lini[te. Dup\ ce a fost pus la curent cu noul scandal, primarul [i-a `nchis telefonul mobil.
Evenimentul, conform poli]iei, s-a petrecut s=mb\t\ sear\ `n jurul orei 22.00 c=nd, `n urma unor discu]ii contradictorii, Vasile Tur[anu i-a administrat o lovitur\ cu coada sapei lui Robert Buzil\. Acesta a scos cu]itul [i l-a `njunghiat pe cel dint=i. Dup\ ce s-au smotocit bine, au intervenit rudele care au chemat ambulan]a s\ `i duc\ pe am=ndoi la spital.
N La Mironu, b\t\ile `ntre ]igani se ]in lan] ~n satul de ]igani Mironu, din comuna Valea Moldovei, de mult\ vreme nu mai domne[te lini[tea. Ultimul eveniment de genul celui deja prezentat s-a petrecut la `nceputul lunii mai a acestui an.  `n seara zilei de 3 mai a.c.,  poli]i[tii din Valea Moldovei au trebuit din nou s\ intervin\ pentru a lini[ti spiritele în sat, la locuin]a lui Radu Plaiu, unde s-a iscat din nou scandal.
Poli]i[tii au constatat c\, `n seara acelei zile Victor Moldovan se deplasa cu c\ru]a pe drumul comunal din sat [i s-a întâlnit cu Florin Plaiu iar, în urma unor conflicte mai vechi, între cei doi a izbucnit o alterca]ie, lovindu-se reciproc.
Victor Moldovan s-a deplasat la locuin]a sa [i, împreun\ cu membrii familiei, respectiv Nicolae Moldovan, Roman, Adrian [i Nicolaie }urc\, au mers la domiciliul lui Radu Plaiu pentru a cere l\muriri cu privire la alterca]ia care a avut loc între cei doi cu pu]in timp înainte. Pe acest fond, între ace[tia, pe de o parte, [i Radu Plaiu, Florin Plaiu, Romic\ [i Vasile Troia, pe de alt\ parte, a izbucnit din nou o alterca]ie, de aceast\ dat\ fiind scoase la iveal\ cu]itele, care [i-au f\cut treaba. În urma b\t\ii, trei dintre participan]i au fost transporta]i cu ambulan]a la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind diagnosticate dup\ cum urmeaz\: Nicolae Moro[an, de 24 ani, cu plag\ t\iat\, la falanga degetului mare de la mâna stâng\. Roman }urc\ de 37 ani, cu traumatism cranian deschis, pl\gi superficiale parietale stânga [i dreapta, pl\gi escoriate antebra] [i cot mâna stâng\, iar Nicolaie }urc\ de 19 ani, cu plag\ avulsionat\ parieto-occipital drept, plag\ t\iat\ occipital drept [i plag\ t\iat\ buza superioar\. Cu aceste diagnostice complicate era de a[tepat ca ]iganii din Mironu s\ reia luptele, dup\ ce î[i vor obloji r\nile. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gala Olimpicilor Ștefaniști 2024, la final de an școlar (FOTO)

Titlul de ELEVUL ȘTEFANIST AL ANULUI 2024, însoțit de distincția supremă a instituției,  DIPLOMA și …