Decese mai multe si nasteri mai putine pe final de an, in randul sucevenilor

reportersite
15 februarie 2011, 22:09

N `n decembrie 2010, `n jude] au murit 676 de persoane [i s-au n\scut doar 565 de copii n `n toate jude]ele din regiunea Nord-Est, sporul natural a fost negativ

Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, `n luna decembrie 2010, în jude]ul Suceava, s-au n\scut 565 copii, num\rul lor fiind în sc\dere cu 27 copii fa]\ de luna noiembrie 2010 [i cu 32 copii fa]\ de luna decembrie  2009.

Au decedat 676 persoane, num\rul acestora fiind mai mic cu 19 decese comparativ cu luna noiembrie 2010 [i cu 32 persoane fa]\ de luna decembrie  2009; s-au înregistrat 8 copii deceda]i cu vârsta sub 1 an.

In luna decembrie  2010, în jude]ul Suceava sporul natural a fost  negativ, de 111 persoane.

În luna decembrie 2010 la nivel na]ional [i în cadrul regiunii Nord-Est s-a înregistrat spor natural negativ, de 6979 persoane la nivel na]ional [i de 1069 persoane la nivel regional.

In luna decembrie 2010, în cadrul regiunii Nord Est toate jude]ele au înregistrat spor natural negativ, astfel: jude]ul Bac\u (-156 persoane), Boto[ani (-264 persoane), Ia[i (-134 persoane), Neam] (-233 persoane), Suceava (-111 persoane)  [i Vaslui (-171 persoane).

In anul 2010, în jude]ul Suceava, sporul natural înregistrat a fost pozitiv, de 404 persoane, în sc\dere fa]\ de anul 2009, când sporul natural pozitiv a fost de 698 persoane.

In jude]ul Suceava în luna decembrie 2010 s-au oficiat 137 c\s\torii, num\rul lor fiind în sc\dere cu 44 c\s\torii fa]\ de luna noiembrie 2010 [i  în cre[tere cu 16 c\s\torii fa]\ de luna decembrie  2009.

In luna decembrie  2010 s-au înregistrat 66 divor]uri, num\rul divor]urilor fiind mai mic cu 4 divor]uri fa]\ de luna noiembrie 2010 [i cu 41 divor]uri fa]\ de luna decembrie 2009. (N.R.)