Wednesday , November 30 2022

De azi se elibereaza abonamente la pret redus pentru elevi si studenti

~ncep=nd de azi, elevii [i studen]ii suceveni `[i vor putea ridica abonamentele pentru mijloacele de transport `n comun. Primarul Ion Lungu a precizat, la o recent\ [edin]\ a Consiliului Local Suceava, c\ un abonament subven]ionat pentru elevi [i studen]i va costa la fel ca [i anul trecut, adic\ 15 lei. Un abonament nesubven]ionat cost\ 50 de lei. Directorul societ\]ii TPL SA Suceava, Darie Romaniuc, a precizat c\ pre]ul integral al unui abonament subven]ionat pentru elevi [i studen]i a fost stabilit, `ns\ la 30 de lei, diferen]a p=n\ la 50 de lei fiind suportat\ de la bugetul societ\]ii de transport `n comun iar restul p=n\ la 15 lei c=t trebuie, de fapt, s\ achite elevii [i studen]ii va fi suportat de la bugetul local. Reamintim c\ `n luna ianuarie a acestui an nu s-au putut acorda abonamente de c\l\torie subven]ionate pentru elevi [i studen]i deoarece nu era aprobat bugetul de stat [i cotele defalcate pentru achilibrarea bugetelor locale. Dup\ ce acestea au fost adoptate, au trebuit s\ treac\ m\car dou\ s\pt\m=ni p=n\ c=nd bugetele locale s\ poat\ fi adoptate [i, `n acest fel, s\ poat\ fi `ntocmite [i aprobate bugetele societ\]ilor comerciale aflate `n subordinea autorit\]ilor locale. De men]ionat c\ potrivit unui recent proiect de hot\r=re a Consiliului Local Suceava, abonamentele pentru elevi [i studen]i vor fi subven]ionate doar `n perioadele `n care nu sunt vacan]e [colare. (D.P.)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …