Wednesday , December 7 2022

Curtea de Apel, chemata azi sa judece contestatia la executare a patronului de la Chaggal, Marcel Cusnir

N omul de afaceri sucevean ar urma s\ fie extr\dat `n Germania pentru a fi cercetat `ntr-un dosar vechi de 18 ani, pentru tentativ\ de omor, t=lh\rie [i v\t\mare corporal\ grav\
Ast\zi, la Curtea de Apel Suceava se va judeca contesta]ia la executare depus\ de Marcel Cu[nir, patronul clubului Chaggal [i a altor loca]ii din municipul re[edin]\ de jude],    `mpotriva mandatului de arestare emis pentru o perioad\ de 30 zile  de c\tre aceea[i instan]\, la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute. Vineri, Curtea de Apel a constatat `nceperea exercit\rii mandatuli de executare emis de autorit\]ile germane pe numele lui Marcel Cu[nir `ncep=nd cu data de 25 februarie a.c., pe o perioad\ de 30 de zile. Patronul sucevean trebuie s\ r\spund\ autorit\]ilor din Nurenberg pentru o fapt\ comis\ `n anul 1993, fiind acuzat de tentativ\ de omor, t=lh\rie [i v\t\mare corporal\ grav\.
Avoca]ii acestuia spun `ns\ c\, insisten]a cu care se dore[te trimiterea `n Germania a lui Marcel Cu[nir, ar `nsemna chiar “un abuz al autorit\]ilor germane”, `n condi]iile `n care dpu\ 18 ani de la producerea acestei infrac]iuni pe care clientul s\u nu o recunoa[te, aceasta ar fi trebuit s\ fie demult prescris\. ~n germania `ns\ nu exist\ prevederi ale legii penale care s\ includ\ prescrip]ia faptelor de aceast\ natur\. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Primăria Suceava va lua un credit pentru asfaltarea unor străzi

Un credit de zece milioane de lei va fi accesat de Primăria Municipiului Suceava în …