Sunday , December 4 2022

Constantin Galan vrea sa colaboreze, ca parlamentar, cu toti primarii din colegiu, indiferent de culoarea politica

“Nu apartenen]a politic\ va conta `n urm\toarea legislatur\, ci puterea de a face `n mod concret lucruri bune pentru comunitatea care te-a trimis `n Parlament”, a declarat Constantin Galan, candidatul USL pentru Camera Deputa]ilor `n Colegiul 6 R\d\u]i – Mili[\u]i

 
 
Constantin Galan, candidatul USL pentru Camera Deputa]ilor `n Colegiul 6 R\d\u]i – Mili[\u]i, [i-a manifestat, pentru fiecare dintre primarii localit\]ilor care fac parte din colegiul `n care candideaz\, disponibilitatea de a colabora cu ace[tia pentr proiecte comune, `n interesul comunit\]ilor locale. “Dorim s\ promov\m, indiferent de orientarea politic\, proiecte pe care consiiliile locale [i Consiliuj Jude]ean le vor pune pe ordinjea de zi iar eu [i colegii mei din coali]ia USL, `n calitate de parlamentari, s\ le sus]inem la Bucure[ti. ~n Parlament [i `n Guvern vom g\si deschiderea necesar\ pentru ca aceste proiecte s\ fie promovate. Nu apartenen]a politic\ va conta `n urm\toarea legislatur\, ci puterea de a face `n mod concret lucruri bune pentru comunitatea care te-a trimis `n Parlament, s\ le reprezin]i interesele [i s\ cau]i s\ le rezolvi problemele”, a declarat Constantin Galan. ~n cele patru s\pt\m=ni de campanie electoral\, pre[edintele PNL R\d\u]i, omul de afaceri Constantin Galan, fost viceprimar al municipiului R\d\u]i a str\b\tut mai toate str\zile [i uli]ele din ora[ele [i comunele arondate colegiului `n care candideaz\. A preluat dolean]ele aleg\torilor, le-a `n]eles [i, `n bun\ m\sur\, a reu[it s\ ofere [i solu]ii punctuale. De la alimentarea cu energie electric\ a unor c\tune uitate la solu]ii pentru eliminarea definitiv\ a efectelor inunda]iilor din anii preceden]i, dar [i pentru alte probleme specifice comunit\]ii locale, Constantin Galan a oferit certitudinea c\, ajung=nd `n Parlamentul Rom=niei, nu va avea odihn\ p=n\ c=nd nu le va rezolva.

Vezi si

Foresta a încheiat anul cu o remiză la Bacău

Foresta a încheiat anul cu o remiză, scor 1-1, înregistrată sâmbătă, pe terenul celei de-a …