Tuesday , March 5 2024

Consolidarea podului de la Burdujeni va fi gata la sfarsitul lunii noiembrie

Au inceput lucrarile de deviere a cursului raului Suceava
Lucr\rile de consolidare a pilonului de la podul de peste r=ul Suceava care face leg\tura `ntre centrul Sucevei [i cartierul Burdujeni vor fi finalizate, potrivit celor spuse de primarul Ion Lungu, p=n\ la sf=r[itul lunii noiembrie. Primarul a inspectat `m preun\ cu pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, lucr\rile pe care firma Colas Ia[i le are `n zona podului. P=n\ la mijlocul s\pt\m=nii viitoare vor trebui s\ fie finalizate lucr\rile de deviere a cursului r=ului Suceava, dup\ care vor `ncepe interven]iile `n vederea consolid\rii pilonului de pod afectat. „Trebuia s\ se intre `n albia r=ului mai demult. Era problema Apelor Rom=ne pentru c\ ei administreaz\ tot ce `nseamn\ ape `n aceast\ zon\”, a spus Ion Lungu. Pe de alt\ parte, pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus c\ `n urma discu]iilor avute cu premierul Emil Boc, acesta din urm\ „a `n]eles necesitatea aloc\rii `n regim de urgen]\” a banilor pentru consolidarea podului de la Burdujeni. Reamintim c\ Guvernul a alocat pentru aceste lucr\ri suma de 2 milioane de lei, `n timp ce de la bugetul local a fost alocat un milion de lei iar lucr\rile care se fac `n aceast\ toamn\ sunt pentru prima etap\, Gheorghe Flutur sper=nd c\ `n cursul anului viitor vor `ncepe lucr\ri mai ample, probabil [i cu sus]inere de la Apele Rom=ne. (D.P.)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …