Saturday , December 3 2022

Consolidarea podului de la Burdujeni va fi gata la sfarsitul lunii noiembrie

Au inceput lucrarile de deviere a cursului raului Suceava
Lucr\rile de consolidare a pilonului de la podul de peste r=ul Suceava care face leg\tura `ntre centrul Sucevei [i cartierul Burdujeni vor fi finalizate, potrivit celor spuse de primarul Ion Lungu, p=n\ la sf=r[itul lunii noiembrie. Primarul a inspectat `m preun\ cu pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, lucr\rile pe care firma Colas Ia[i le are `n zona podului. P=n\ la mijlocul s\pt\m=nii viitoare vor trebui s\ fie finalizate lucr\rile de deviere a cursului r=ului Suceava, dup\ care vor `ncepe interven]iile `n vederea consolid\rii pilonului de pod afectat. „Trebuia s\ se intre `n albia r=ului mai demult. Era problema Apelor Rom=ne pentru c\ ei administreaz\ tot ce `nseamn\ ape `n aceast\ zon\”, a spus Ion Lungu. Pe de alt\ parte, pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus c\ `n urma discu]iilor avute cu premierul Emil Boc, acesta din urm\ „a `n]eles necesitatea aloc\rii `n regim de urgen]\” a banilor pentru consolidarea podului de la Burdujeni. Reamintim c\ Guvernul a alocat pentru aceste lucr\ri suma de 2 milioane de lei, `n timp ce de la bugetul local a fost alocat un milion de lei iar lucr\rile care se fac `n aceast\ toamn\ sunt pentru prima etap\, Gheorghe Flutur sper=nd c\ `n cursul anului viitor vor `ncepe lucr\ri mai ample, probabil [i cu sus]inere de la Apele Rom=ne. (D.P.)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …