Sunday , February 5 2023

Tag Archives: pod Burdujeni

Timp de o luna, pe podul de la Bazar se va circula doar pe doua benzi

De luni `ncep lucr\rile de reabilitare a podului peste apa Sucevei din fosta zon\ industrial\ Burdujeni a municipiului re[edin]\ de jude] ~ncep=nd de luni, 10 iulie 2012, circula]ia pe podul de peste r=ul Suceava din zona Bazarului va fi restric]ionat\, traficul fiind redus pe pod de la patru la dou\ …

Mai mult »

Saptamana aceasta incep lucrarile la podul de la Bazar

~n cele c=teva s\pt\m=ni c=t vor dura lucr\rile, circula]ia rutier\ nu va fi sistat\ `ns\ vor fi restric]ii de vitez\ Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a anun]at ieri c\ lucr\rile de reabilitare a podului de peste r=ul Suceava din zona Bazarului vor `ncepe p=n\ la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni. El a …

Mai mult »

Consolidarea podului de la Burdujeni va fi gata la sfarsitul lunii noiembrie

Lucr\rile de consolidare a pilonului de la podul de peste r=ul Suceava care face leg\tura `ntre centrul Sucevei [i cartierul Burdujeni vor fi finalizate, potrivit celor spuse de primarul Ion Lungu, p=n\ la sf=r[itul lunii noiembrie. Primarul a inspectat `m preun\ cu pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, lucr\rile …

Mai mult »

Un milion de lei pentru refacerea podului de la Burdujeni

N Consiliul Local a stabilit ieri s\ aloce aceast\ sum, reduc=nd cu 800.000 de lei fondurile alocate pentru studiile de fezabilitate [i cu `nc\ 200.000 de lei fondurile pentru ad\postul de c=ini Consiliul Local Suceava a adoptat, ieri, un proiect de hot\r=re privind rectificarea bugetului local al Prim\riei municipiului Suceava …

Mai mult »