Wednesday , February 8 2023

Bacalaureatul începe astăzi cu proba la Limba română

In cadrul unei videoconferințe la care au participat reprezentanți ai tuturor inspectoratelor școlare județene din țară, Ministerul Educației a dat instrucțiuni clare ca sălile de examen să fie bine pregătite, sistemele de supraveghere să fie verificate în dimineața examenului cu câteva ore înainte și toate lucrurile ce țin de logistică și organizare să fie bine puse la punct pentru buna desfășurare a probelor  

 bacalaureat

Absolvenții claselor a XII-a intră de astăzi în febra probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat. Conform calendarului de des­fășu­rare a examenului național de Bacalaureat, în acest an probele scrise se vor desfășura în perioada 26-30 iunie 2017.

Prima probă scrisă va fi cea la Limba și literatura română, programată în acest an pentru data de 26 iunie, la care vor participa 4.948 de elevi. 7 elevi vor susține pe data de 27 iunie proba scrisă la Limba și literatura maternă (limba ucrai­neană). La proba obligatorie a profilului, care va avea loc pe data de 28 iunie, vor participa 4.927 de elevi. 4.979 elevi vor susține pe 30 iunie 2017 proba la alegere a profilului și specializării. La proba E (probele scrise), din totalul de 19 centre de examen propuse inițial, au fost aprobate 16, în urma rearondărilor (conform legii – pentru a funcționa, un centru de examen trebuie să aibă minimum 250 de candidați).

In cadrul unei videoconferințe susținută de Ministerul Educației, la care au participat repre­zentanți ai tuturor inspectoratelor școlare ju­dețene din țară, reprezentanții Ministerului au dat instrucțiuni clare ca sălile de examen să fie bine pregătite, sistemele de supraveghere să fie verificate în dimineața examenului cu câteva ore îna­inte, în așa fel încât să poată fi depistate situațiile în care sistemele de supraveghere nu funcțio­nează și să poatăă fi remediate în timp util. Din sălile de examen să nu lipsească apa minerală și plată și să funcționeze aerul condiționat acolo unde acesta există, în condițiile în care se anunță zile foarte călduroase. De asemenea, elevii nu vor putea părăsi sala de examen cu subiectele, din motive de siguranță. Ministrul Educației, Pavel Năstase, a explicat că aceasta este cea mai bună variantă pentru a evita situații ca cele din anii trecuți, când subiectele au fost divulgate înainte de încheierea examenului, fapt care a favorizat tentativele de fraudă. Subiectele vor fi publicate după încheierea examenului, la ora 12:00. De asemenea, așa cum elevii nu au voie să intre în sala de examen cu dispozitive de comunicare la distanță, cum ar fi telefoanele, nici profesorii supraveghetori nu vor avea voie să aibă asupra lor astfel de dispozitive, urmând să le predea înainte de intrarea în sala de examen, asemeni elevilor care vor susține examenul. In acest sens, în centrele de examen trebuie să existe saci și etichete pentru securizarea lucrurilor, care vor fi predate și ulterior recuperate de către elevi și cadre didactice. In sala de examen este permis doar accesul elevilor și al profesorilor ­suprave­ghetori, însoțitorii elevilor putând intra doar până în holul de la intrarea în sala de examen. O atenție deosebită trebuie asigurată și modului de securizare a lucrărilor, acesta urmând a se face cu etichete, conform metodologiei. Reprezentanții Ministerului au atras atenția ca la securizarea lucrărilor să nu fie folosit atât adeziv, cât și etiche­te, pentru ca acestea să poată fi desecurizate fără a compromite citirea numelui de pe lucrarea respectivă, întrucât elevii nu trebuie să sufere din cauza unor astfel de greșeli. De asemenea, conform metologiei și pentru buna desfășurare a probelor scrise, elevii trebuie să folosească la scrie­rea subiectelor pe foaia de examen doar pix sau stilou de culoare albastră și să nu folosească mai multe nuanțe de albastru pentru text și creion negru pentru scheme.

In județul Suceava vor fi corectate în acest an aproximativ 5.000 de lucrări, conform estimărilor făcute de Minister, iar județul nostru a fost numit și centru de corectură pentru lucrările la care vor fi depuse contestații. (Alexandra IONICA)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Sucevean de 21 de ani, prins la volan drogat cu hașiș si amfetamină

În mașină, polițiștii au găsit și o țigară care probabil conținea marijuana. Luni, în jurul …