Tuesday , October 4 2022

Au furat oile din st=na, le-au sacrificat si apoi le-au `mpartit `ntre ei

 
 
Vineri noapte, mai mul]i indivizi din comuna Burla, au furat patru oi din ]arcul unei st=ne, au sacrificat animalele, iar apoi au `mp\]it `ntre ei carnea rezultat\.
„La 21.10.a.c., `n jurul orei 23.05, prin SNUAU 112, IPJ Suceava a fost sesizat despre faptul c\, de la st=na lui Vasile M. de 39 ani, din comuna Volov\], situat\ `n zona Lunc\,  au fost sustrase ni[te oi [i un telefon mobil”, se arat\ `ntr-un comunicat al Poli]iei.
Conform poli]i[tilor, st=na lui Vasile M. este situat\ `ntr-o zon\ izolat\, iar dup\ ora 19.00, la st=na respectiv\ au r\mas D.M. de 16 ani, fiul p\r]ii v\t\mate  [i Constantin I. `n v=rst\ de 21 de ani.
La un moment dat `n zon\ [i-au f\cut apari]ia mai mul]i cet\]eni cu atelaje hipo, care au r\sturnat coliba `n care se aflau cele dou\ persoane. Apoi dintr-un ]arc au sustras nestingheri]i patru oi. Ho]ii, precau]i, au luat [i telefonul mobil apar]in=nd p\r]ii v\t\mate Constantin I. pentru ca acesta s\ nu poat\ anun]a cele petrecute.
Dup\ cercet\rile efectuate de poli]i[ti s-a reu[it identificarea participan]ilor la comiterea furtului, respectiv Romic\ C. de 27 ani, Valentin C. de 21 ani, Florin B. de 30 ani, Nistorel B. de 18 ani, Marcel C. de 40 ani [i Dinu L. de 24 ani, to]i din comuna Burla, ultimii doi particip=nd la comiterea faptelor [i cu atelajele hipo proprietate personal\. Apoi `n urma conducerii `n teren au fost identificate [i resturile celor patru animale, `ngropate `n albia r=ului Sucevi]a, la o distan]\ de aproximativ 4 km de locul comiterii faptei.
Potrivit declara]iilor date de autori, animalele au fost sacrificate `n cursul nop]ii de vineri spre s=mb\t\, dup\ care ace[tia au `mp\r]it carnea rezultat\. Cercet\rile sunt continuate de poli]i[ti `n vederea stabilirii participa]iei penale a fiec\ruia dintre autori. (P.B.)
 

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …