Thursday , September 28 2023

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a finalizat casele pentru sinistratii din Dornesti

N cele 33 de case din Dorne[ti vor fi sfin]ite, potrivit preotului C\t\lin Axinte, consilier economic `n cadrul Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor, `n cursul zilei de luni [i se dore[te a fi un cadou oferit de Biseric\ familiilor sinistrate din Dorne[ti `nainte de marea s\rb\toare a Sfintei Cuvioase Paraschiva
Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor a finalizat cele 33 de case pentru familiile sinistrate din comuna Dorne[ti. Preotul C\t\lin Axinte, consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor, a confirmat faptul c\ lucr\rile de construire a celor 33 de case au fost finalizate, ele urm=nd a fi predate familiilor din Dorne[ti ale c\ror gospod\rii au fost distruse de inunda]iile din aceast\ var\. Efortul Bisericii de refacere a caselor sinistra]ilor este unul exemplar, dac\ se ]ine seama de faptul c\ `n 3 luni familiile greu `ncercate se vor putea muta `n cas\ nou\. De asemenea, Biserica nu s-a implicat doar `n eforturile de reconstruc]ie a caselor, ci [i `n ce prive[te asigurarea unor piese de mobilier pentru noile locuin]e iar `n ce prive[te slujba de sfin]ier, aceasta urmeaz\ a fi f\cut\ s\pt\m=na viitoare. Din c=te se pare existau dou\ variante, prima fiind de a fi sfin]ite pe data de 14 octombrie, c=nd se s\rb\tore[te Sf=nta Cuvioas\ Paraschiva – ocrotitoarea Moldovei. Cea de-a doua era de a fi sfin]ite `nainte de aceast\ mare s\rb\toare [i, cel mai probabil, slujba va fi oficiat\ `n cursul zilei de luni, 11 octombrie. Asta pentru c\ `n data de 14 octombrie preo]ii vor trebui s\ oficieze slujbe religioase de Sf=nta Paraschiva [i ar putea fi `n inten]ia Arhiepiscopiei ca s\ fie date cele 33 de case `nainte de s\rb\toarea Sfintei Parachiva, “ca un cadou pentru familiile nevoia[e”, dup\ cum spune preotul C\t\lin Axinte. Slujba va fi oficiat\ de Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, ~nalt Prea Sfin]ia Sa Pimen. Men]ion\m c\ `n proiectul derulat la Dorne[ti, Biserica a contribuit cu materialele de construc]ii [i cu for]a de munc\, iar lucr\rile de reconstruc]ie a imobilelor au `nceput pe 13 iulie. De asemenea, for]a de munc\ a fost asigurat\ at=t de muncitori veni]i din diverse p\r]i ale jude]ului, c=t [i de preo]i care au lucrat efectiv pe [antiere, la fel cum f\cuser\ [i cu doi ani `n urm\, la }ibeni, c=nd `n urma unor inunda]ii Arhiepiscopia s-a implicat `n refacerea mai multor case distruse de inunda]ii. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Competiția de ciclism ”Turul României” nu va mai avea loc în acest an. Trebuia să înceapă de la Suceava, pe 17 octombrie

Consiliul de Administrație al Federației Române de Ciclism a decis amânarea ediției din acest an …