Saturday , October 1 2022

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a finalizat casele pentru sinistratii din Dornesti

N cele 33 de case din Dorne[ti vor fi sfin]ite, potrivit preotului C\t\lin Axinte, consilier economic `n cadrul Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor, `n cursul zilei de luni [i se dore[te a fi un cadou oferit de Biseric\ familiilor sinistrate din Dorne[ti `nainte de marea s\rb\toare a Sfintei Cuvioase Paraschiva
Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor a finalizat cele 33 de case pentru familiile sinistrate din comuna Dorne[ti. Preotul C\t\lin Axinte, consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor, a confirmat faptul c\ lucr\rile de construire a celor 33 de case au fost finalizate, ele urm=nd a fi predate familiilor din Dorne[ti ale c\ror gospod\rii au fost distruse de inunda]iile din aceast\ var\. Efortul Bisericii de refacere a caselor sinistra]ilor este unul exemplar, dac\ se ]ine seama de faptul c\ `n 3 luni familiile greu `ncercate se vor putea muta `n cas\ nou\. De asemenea, Biserica nu s-a implicat doar `n eforturile de reconstruc]ie a caselor, ci [i `n ce prive[te asigurarea unor piese de mobilier pentru noile locuin]e iar `n ce prive[te slujba de sfin]ier, aceasta urmeaz\ a fi f\cut\ s\pt\m=na viitoare. Din c=te se pare existau dou\ variante, prima fiind de a fi sfin]ite pe data de 14 octombrie, c=nd se s\rb\tore[te Sf=nta Cuvioas\ Paraschiva – ocrotitoarea Moldovei. Cea de-a doua era de a fi sfin]ite `nainte de aceast\ mare s\rb\toare [i, cel mai probabil, slujba va fi oficiat\ `n cursul zilei de luni, 11 octombrie. Asta pentru c\ `n data de 14 octombrie preo]ii vor trebui s\ oficieze slujbe religioase de Sf=nta Paraschiva [i ar putea fi `n inten]ia Arhiepiscopiei ca s\ fie date cele 33 de case `nainte de s\rb\toarea Sfintei Parachiva, “ca un cadou pentru familiile nevoia[e”, dup\ cum spune preotul C\t\lin Axinte. Slujba va fi oficiat\ de Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, ~nalt Prea Sfin]ia Sa Pimen. Men]ion\m c\ `n proiectul derulat la Dorne[ti, Biserica a contribuit cu materialele de construc]ii [i cu for]a de munc\, iar lucr\rile de reconstruc]ie a imobilelor au `nceput pe 13 iulie. De asemenea, for]a de munc\ a fost asigurat\ at=t de muncitori veni]i din diverse p\r]i ale jude]ului, c=t [i de preo]i care au lucrat efectiv pe [antiere, la fel cum f\cuser\ [i cu doi ani `n urm\, la }ibeni, c=nd `n urma unor inunda]ii Arhiepiscopia s-a implicat `n refacerea mai multor case distruse de inunda]ii. (Dan PRICOPE)

Vezi si

COD GALBEN de ploi și vijelii pentru jumătatea de vest a județului Suceava

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o avertizare meteo COD GALBEN de instabilitate …