Monday , May 27 2024

Apa potabila va contine cu 0,2 miligrame pe litru mai mult clor

Apa potabil\ care va curge la robinetul fiec\rui locuitor al municipiului Suceava va con]ine mai mult clor dec=t p=n\ acum.
Direc]ia de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava aduce la cuno[tin]a popula]iei municipiului c\ societatea ACET SA Suceava a cerut institu]iei o abatere a parametrilor chimici, respectiv „clor rezidual liber”, la ie[irea din stra]ia de tratare a apei potabile furnizat\ din sursa Berchi[e[ti. Aceast\ substan]\ este folosit\ ca dezinfectant, conform Legii 458/2002. Solicitarea abaterii parametrilor chimici are drept motiva]ie „implementarea proiectului ISPA, care prevede reabilitarea [i optimizarea sistemelor de alimentare cu ap\, respectiv rezervoare, sta]ii de pompe, c=mpuri de extrac]ie [i conducte de transport”.
Valoarea concentra]iei cerut\ de c\tre societatea ACET a „clorului rezidual liber” este de 0,7 miligrame pe litru, `n loc de maxim 0,5 miligrame pe litru.
Speciali[tii DSP Suceava, ]in=nd cont c\ la sta]ia de tratare Berchi[e[ti sunt efectuate lucr\ri, rolul pe care `l are dezinfectantul, c=t [i rolul de sistem tampon pe conducte al substan]ei men]ionate, dar [i aspectul cel mai important – efectul asupra s\n\t\]ii consumatorului, au fost de acord cu cererea societ\]ii ACET, urm=nd s\ solicite aprobare [i din partea Ministerului S\n\t\]ii.

Vezi si

FOTO – Lucian Harșovschi, detalii despre cum va arăta Aquapark-ul Sucevei. “După 9 iunie, vom reuși să facem și mai multe lucruri bune pentru acest oraș pe care îl numim acasă”

Viceprimarul Lucian Harșovschi, candidatul PNL pentru fotoliul de primar al Sucevei,  a oferit detalii despre cum va …