Monday , September 26 2022

Administratorul de la Royal, arestat pentru ca a sters filmarile cu bataia din sala sa de jocuri

Andrei Hatmanu a fost prezentat ieri `n fa]a judec\torilor de la Tribunalul Suceva u acesta este acuzat c\ a distrus `nregistr\rile de la camerele video din localul unde este administrator, din noaptea `n care agentul de paz\ Paul Ilie Buruian\ a b\tut un t=n\r p=n\ c=nd l-a l\sat aproape f\r\ suflare u de remarcat este faptul c\ `n 2011 c=nd `n incinta casinoului a avut loc un alt incident, de data aceasta sala de jocuri fiind victima unor distrugeri repetate, camerele video func]ionau perfect, administratorii pun=nd la dispozi]ia organelor de anchet\ toate film\rile disponibile 

Ieri, la Tribunalul din Suceava, a fost adus Andrei Hatmanu, administratorul de la sala de jocuri Royal Club, locul unde agentul de paz\ Paul Ilie Buruian\ l-a b\tut p=n\ l-a l\sat aproape mort pe Marian Mo[neagu. Acesta este acuzat pentru distrugere de dovezi [i pentru m\rturie mincinoas\. Magistra]ii suceveni au decis c\ este oportun\ men]inerea b\rbatului pentru 29 de zile `n arest preventiv. El este cercetat pentru c\ se pare c\ ar fi [ters `nregistr\rile de la camerele video din localul pe care `l administreaz\, `n noaptea `n care a avut loc incidentul dintre bodyguard [i t=n\rul recalcitrant.
Paul Ilie Buruian\, agentul de paz\ de la RPG, care `n luna august l-a b\tut pe Marian Mo[neagu `ntr-o sal\ de jocuri din George Enescu, p=n\ c=nd acesta a ajuns pe masa de opera]ie, se afl\ `n continuare `n arestul IPJ Suceava. ~n prealabil, Buruian\ a fost acuzat de v\t\mare corporal\ grav\, `ns\ dup\ ce medicii au constatat c\ via]a t=n\rului a fost pus\ `n pericol s-a decis `ncadrarea sa la infrac]iunea de tentativ\ la omor calificat. De atunci [i p=n\ `n prezent bodyguard-ul a `naintat mai multe cereri `n fa]a magistra]ilor suceveni pentru a fi eliberat `ns\ de fiecare dat\ acestea au fost respinse.
~n noaptea de 17 spre 18 august, Marian Mo[neagu, de 28 de ani, din municipiul Suceava, fiind `n stare de ebrietate, s-a deplasat la Royal, unde a vrut s\-[i `ncerce norocul la p\c\nele. Acolo el s-a certat cu gestionara, care speriat\ fiind a ap\sat butonul de panic\. Imediat la local s-au prezentat doi agen]i de paz\ care i-au spus b\rbatului recalcitrant s\ p\r\seac\ incinta. Cum acesta nu s-a conformat, Ilie Buruian\, `n v=rst\ de 39 de ani, l-a luat la pumni, lovindu-l de mai multe ori peste fa]\ [i cap, p=n\ c=nd victima a c\zut jos. Dup\ ce l-a b\tut bine, agentul de paz\ [i-a scos victima afar\ [i a l\sat-o `n apropierea unei f=nt=ni arteziene, de unde aceasta a fost preluat\ de o ambulan]\ [i dus\ la Spitalul Jude]ean Suceava. Medicii de aici l-au supus de urgen]\ la o interven]ie chirurgical\ pentru a-i salva via]a, reu[ind s\-l stabilizeze, `ns\ acesta urmeaz\ a avea nevoie de 45-47 de zile de `ngrijiri medicale pentru vindecare.
~n martie 2011, c=nd Radu Ursu a intrat `n local [i a distrus un aparat, camerele video func]ionau de minune
De remarcat este faptul c\ anul trecut c=nd sala de jocuri a fost victima unor distrugeri repetate, administratorii au pus la dispozi]ia anchetatorilor film\ri de la camerele video care mergeau perfect `n acea perioad\. Anul trecut `n decurs de o lun\ la Royal Club doi indivizi, Radu Ursu, de 34 de ani, din Suceava [i Marius O., de 28 de ani, din Ipote[ti, au p\truns `n sala de jocuri, unde cu ajutorul unui ciocan au distrus aparatele electronice, paguba realizat\ de ace[tia fiind estimat\ la peste 25.000 de euro, 15 astfel de aparate fiind distruse. Fiecare act de distrugere a fost reclamat la poli]ie, `ns\ ace[tia au ac]ionat abia c=nd aceast\ poveste a fost f\cut\ public de ziarul „Obiectiv”. Atunci administratorii localului au pus la dispozi]ia organelor de cercetare c=t [i a mass-mediei `nregistr\rile video de pe camerele de supraveghere, iar unul dintre cei care ap\reau pe film\ri era chiar Marius O., din Ipote[ti. Poli]i[tii suceveni au `nceput cercetarea penal\ pentru distrugere pe numele lui Radu Rusu, valoarea prejudiciului realizat de acesta fiind de aproximativ 15.000 de lei. B\rbatul le-a declarat poli]i[tilor c\ a distrus aparatele de jocuri electronice pentru c\ a pierdut la p\c\nele peste 30.000 de euro. (C.Z.)

Vezi si

Patru gospodării distruse de incendii, în mai puțin de 24 de ore

În mai puțin de 24 de ore, pompierii militari suceveni au fost nevoiți să intervină …

No comments

  1. Jandarmul cu același nume era si el prin salile de joc.El este patronul???