Thursday , November 30 2023

Administrator de la AF NICSAN, acuzat de omor din culpa

Mircea Nicsan si-a inregistrat masina la primaria comunei, ca utilaj agricol
N Mircea Nic[an conducea prin satul C\line[ti – Cuparencu al comunei {erb\u]i un automobil care avea `nc\rc\rcat\ semiremorca cu strujeni de porumb n deasupra transportului se afla un localnic n `nc\rc\tura s-a dezechilibrat, a c\zut din remorc\ odat\ cu b\rbatul de pe ea n [oferul [i-a continuat drumul ca [i c=nd nu s-a `nt=mplat nimic, descoperind abia dup\ o bun\ bucat\ de drum c\ nu mai are `n spate nici cocenii, nici pe omul care l-a ajutat la `nc\rcat n dup\ c=teva zile, Gheorghe Ciubotar, de 63 de ani, a murit la spital
Gheorghe Ciubotar, un b\rbat de 63 de ani din C\line[ti a murit s\pt\m=na trecut\ `n urma r\nilor pe care le-a avut c=nd a c\zut, `n ziua de 24 septembrie a.c., c=nd a c\zut `n strad\ de pe un transport de coceni de porumb pe raza comunei {erb\u]i. Ma[ina `n care se afla, ne`nmatriculat\ ca [i automobil la Serviciul de Inmatricul\ri auto, era condus\ de Mircea Nic[an, administrator la AF NIC{AN, agent economic care de]ine un abator `n localitate, realizat `n bun\ parte prin programul SAPARD. Oamenii din sat relateaz\ c\ Nic[an nu a v\zut ce s-a `nt=mplat `n spatele ma[inii pe care o conducea, abia dup\ ce a intrat `n curte constat=nd c\ omul care st\tea pe `nc\rc\tur\, dar [i o bun\ parte din transport c\zuse din semiremorc\. Evenimentul rutier care a dus la moartea lui Gheorghe Ciubotar s-a produs chiar `n dreptul [colii din C\line[ti Cuparencu.
Dosarul penal privind pe Mircea Nic[an a fost preluat spre instrumentare de c\tre poli]i[tii de la Siret. Localnicii sus]in c\ Nic[an avea permisul suspendat atunci c=nd conducea automobilul ne`nmatriculat  cu care a provocat moartea cons\teanului s\u. Ei mai spun c\, pentru a sc\pa cu fa]a curat\, Mircea Nic[an [i-a `nregistrat ma[ina la prim\rie, ca utilaj agricol, pentru a justifica astfel `n fa]a oamenilor legii de ce conducea ma[ina respectiv\ prin comun\. (N. RO{CA)

Vezi si

PROFI va încheia anul cu 1.400 de magazine Partener

Programul prin care PROFI face mai bună calitatea serviciilor și eficiența magazinelor sale încredințând managementul …