Friday , March 1 2024

Tarifele RCA pentru 2011 vor fi mai scazute, in unele cazuri, decât în acest an

Primele pe care [oferii le vor achita pentru poli]ele auto obligatorii RCA valabile în 2011 vor fi, în cele mai multe cazuri, mai reduse decât cele practicate de asigur\tori în acest an, reiese din analiza tarifelor notificate de [apte asigur\tori Comisiei de Supraveghere a Asigur\rilor (CSA).

“Din analiza tarifelor notificate pân\ în prezent de [apte societ\]i rezult\ faptul c\, în cazul gamei medii de asigura]i persoane fizice, primele pe care le vor achita în 2011 vor fi mai mici decât în 2010 în cele mai multe cazuri. Aceasta se explic\ nu doar prin aplicarea sistemului bonus-malus, ci [i prin faptul c\ societ\]ile [i-au propus s\ acorde reduceri în func]ie [i de alte criterii decât cele utilizate pân\ acum”, a declarat, joi, într-un comunicat al CSA, directorul Direc]iei Generale Asigur\ri Obligatorii din cadrul institu]iei, Mona Cucu.

În cazul ultimelor trei societ\]i de asigurare care au notificat CSA, tarifele de baz\ pentru gama medie de asigura]i persoane fizice înregistreaz\ o sc\dere cuprins\ între minus 14% [i 0%, se precizeaz\ în comunicat.

Anterior, autoritatea de reglementare a anun]at c\ tarifele pe care le vor practica patru societ\]i în cazul poli]ele RCA, pentru autoturisme cu capacitate cilindric\ cuprins\ între 1.200 – 1.600 cmc [i [oferi cu vârste între aproximativ 30 [i 50 ani, vor varia, în medie, între minus 5% [i plus 15% fa]\ de cele utilizate în acest an.

Prin gama medie de asigura]i persoane fizice, CSA se refer\ la proprietarii de autoturisme cu capacitate cilindric\ cuprins\ între 1.200 – 1.600 centrimetri cubi [i vârste între aproximativ 30 [i 50 ani.

“Cifrele la nou\ luni din acest an privind activitatea de asigur\ri obligatorii RCA arat\ faptul c\ prima medie subscris\ pe contract a fost doar cu 5% mai mare decât în perioada similar\ a anului anterior, cre[tere care a fost erodat\ de infla]ie. Aceasta este practic cre[terea medie resim]it\ de asigura]i, chiar dac\ scumpirile vehiculate la sfâr[itul anului trecut f\ceau referire la valori mult mai mari”, a declarat pre[edintele CSA, Angela Toncescu.

Reglement\rile emise de CSA referitoare la sistemul bonus-malus oblig\ societ\]ile de asigurare ca, la tarifele rezultate dup\ aplicarea coeficien]ilor proprii de corec]ie (maximum 25%), s\ acorde bonus persoanelor care nu au provocat accidente, adic\ s\ reduc\ tariful de prim\ sau, dup\ caz, s\ aplice malus (s\ majoreze prima) persoanelor care au provocat daune.

Astfel, cei care nu au provocat accidente doi ani consecutivi (2009 [i 2010) vor beneficia de un bonus de 20%, dac\ vor încheia asigurarea pe un an de zile.

Vezi si

Secretar de stat: În 2024 e „pace fiscală” pentru că e an electoral. La Finanțe s-a început o analiză a impozitării progresive

Ministerul Finanțelor (MF) a început încă de anul trecut o analiză privind impozitul progresiv, discuția …