Wednesday , November 30 2022

Modificări importante ale impozitelor pentru agricultori

Oi in tarc


Fermierii care au până la 50 de oi şi 25 de capre nu vor fi impozitaþi, statul ridicând plafonul de la maxim 10 animale, iar agricultorii vor plăti un impozit mai mic pentru culturile de cartofi, legume cultivate în câmp sau sere, pomi, dar şi pentru bivoliþe, oi, capre şi porci.Parlamentul a majorat plafoanele pentru care un fermier care deþine oi, caprine şi albine nu va fi impozitat, potrivit legii de aprobare a Ordonanþei 8/2013 privind Codul Fiscal.Astfel, taxarea se va aplica pentru mai mult de 50 de oi, 25 de capre şi 75 familii de albine, anterior fiind stabilite limite de 10 oi şi caprine şi 50 familii de albine.
De asemenea, nu plătesc impozit cei care au până la 2 vaci şi bivoliþe, 6 porci şi 100 de păsări de curte, prevedere menþinută. Totodată, a fost ridicată limita pentru viþa-de-vie pe rod de la 0,5 hectare la 1 hectar, fiind introdusă şi o nouă categorie, cea a arbuştilor fructiferi, pentru care a fost stabilit un plafon de maxim 1 hectar pentru care nu se percepe impozit.
Mai sunt exceptate de la impozitare veniturile din cereale, dacă suprafaþa cultivată este de maxim 2 hectare, ca şi în cazul plantelor oleaginoase, cartofilor, sfeclei de zahăr şi hameiului. Limite maxime mai sunt stabilite pentru leguminoaselor pentru boabe şi pomi – 1,5 hectare, tutun – 1 hectar, legume cultivate în câmp – jumătate de hectar, flori şi plante ornamentale – 0,3 hectare şi legume în spaþii protejate – 0,2 hectare.
Persoanele care obþin venituri din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală, vor plăti impozit de 16% aplicat la venitul net anual, determinat pe baza normelor de venit stabilite, impozitarea fiind extinsă şi pentru veniturile din silvicultură şi piscicultură, unde se aplică o impunere în conformitate cu regulile aplicabile veniturilor din activităþi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.
Fermierii sunt impozitaþi doar pentru numărul de animale, păsări şi hectare de teren care depăşeşte limitele stabilite pentru veniturile neimpozabile.
Potrivit legii aprobate, agricultorii vor plăti un impozit mai mic pentru culturile de cartofi, legumele cultivate în câmp şi în spaþii protejate, precum sere şi solare, şi pentru pomi. De asemenea, impozitul se reduce şi pentru crescătorii de bivoliþe, oi, capre, porci şi albine.
Astfel, norma de venit a fost diminuată pentru culturile de cartofi de peste două hectare de la 3.488 de lei la 2.900 de lei, pentru legumele cultivate în câmp de peste jumătate de hectar de la 4.001 lei la 2.326 de lei. La legumele cultivate în spaþii protejate de peste 0,2 hectare norma s-a redus de la 8.033 lei la 5.117 lei, pentru pomi peste 1,5 hectare – de la 4.709 lei la 3.800 lei, iar pentru arbuştii fructiferi de peste un hectar a fost stabilită o normă de venit de 1.385 de lei.
Normele de venit sunt stabililte în Codul Fiscal pentru perioada cuprinsă între 1 februarie – 31 decembrie 2013.
Dacă pentru fermierii care au peste două vaci şi bivoliþe în Ordonanþa 8/2013 era stabilită o normă de venit de 453 de lei, în legea de aprobare apare o normă de 453 lei pentru peste două vaci şi de 326 lei pentru mai mult de două bivoliþe.
La ovine şi caprine exista o normă de 23 lei pentru 10-50 de capete şi 65 de lei peste 50 de capete. În prezent, norma este de 47 de lei pentru mai mult de 50 de oi şi peste 25 de capre. Pentru porci a fost eliminată norma de venit stabilită pentru peste 10 capete, fiind păstrată cea pentru 6-10 capete, de 56 de lei.
Totodată, pentru albine era prevăzută o normă de 70 de lei la 50-100 familii şi 98 lei la peste 100 familii, fiind modificată cu o sumă de 40 de lei pentru peste 75 de familii. La păsările de curte a fost păstrată norma de 3 lei pentru peste 100 de capete, iar norma de 2 lei pentru peste 500 de capete a fost eliminată.
În rest, au fost păstrate normele de venit pentru celelalte produse vegetale astfel: 449 de lei pentru toate suprafeþele de cereale care depăşesc 2 hectare, 458 lei pentru plante oleaginoase (peste 2 hectare), 697 lei pentru sfeclă de zahăr (peste 2 hectare), 1.483 lei pentru hamei (peste 2 hectare), 801 lei pentru leguminoase pentru boabe ( peste 1,5 hectare), 1.060 lei – tutun (peste 1 hectar), 1.385 lei – viþă-de-vie (peste un hectar) şi 11.773 lei – flori şi plante ornamentale (peste 0,3 hectare).
În plus, legea prevede şi alte categorii de venituri neimpozabile, respectiv cele din valorificarea în stare naturală a produselor culese din flora sălbatică, cu excepþia masei lemnoase, pentru care nu se impozitează veniturile din exploatarea şi valorificarea a cel mult 20 de metri cubi pe an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate. De asemenea, nu sunt taxate veniturile din produse din fauna sălbatică, cu excepþia celor realizate din activitatea de pescuit comercial, şi nici cele din exploatarea păşunilor şi fâneþelor naturale.
Totodată, cultivarea terenurilor cu plante furajere pentru hrănirea animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit nu generează venit impozabil.
Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către entităþile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcþiile generale ale finanþelor publice teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.
Ministerul Agriculturii trebuie să elaboreze, în termen de 120 de zile de la publicarea legii, metodologia de stabilire a normelor de venit aplicabile din 2014.
Pentru cei care au venituri din mai multe activităþi agricole bazate pe normele de venit, Fiscul stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităþi.
Contribuabilii vor depune o declaraþie la administraþia fiscală până la data de 25 iunie inclusiv, pentru anul în curs, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, inclusiv dacă au mai depus o declaraþie până la data intrării în vigoare a legii. Declaraþia suplimentară va cuprinde informaþii privind suprafeþele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deþinute la data de 25 mai, iar modificările acestor informaþii după 25 mai nu vor fi luate în considerare la stabilirea impozitelor de plată. t

 

Vezi si

Registrul Comerțului: 5.387 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în primele zece luni din 2022

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu …