Sunday , February 5 2023

135.000 de lei, ajutor de stat pentru firmele cu cel putin 2 ani vechime

Firmele mici si mijlocii din Romania, cu cel putin 2 ani vechime, pot obtine de la stat finantari nerambursabile de pana la 135.000 de lei (aproape 30.000 de euro, la cursul actual), in Programul Comert 2016, potrivit procedurii de implementare a acetua, lansate, luni, in consultare publica.

Schema de ajutor de minimis gestionata de Directia Politici Antreprenoriale a Ministerului Economiei, urmareste sa sprijine operatorii economici, societatile si societatile cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, sustine ministerul.

Prin Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, firmele beneficiare primesc, oetru investitii, un ajutor nerambursabil de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (fara TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei (aproape 30.000 de euro) pentru fiecare beneficiar.

Restul de 10% trebuie suportat de firma beneficiara, ca aport propriu la investitie.

Astfel, la un ajutor financiar maxim, cu intensitatea cea mai mare, investitia totala va trebuie sa ajunga la 150.000 de lei (aproximativ 33.300 de euro), din care contributia proprie a firmei sa fie 15.000 de lei (circa 3.300 de euro).

Prin schemele de ajutor de minimis de la Guvern, antreprenorii trebuie sa faca cheltuilile cu reurse proprii, dupa care statul le ramburseaza investitia, in limita ajutorului de minimis accesat.

In anul 2016, Programul Comert va beneficia de un buget total de 21,049 milioane ei, Ministerul Economiei estimand ca va putea ajuta minimum 156 de firme.

Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de investitii in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul Directiei Politici Antreprenoriale.

Cine poate accesa banii de la stat

– Intreprinderile mici si mijlocii care vor sa acceseze Programul Comert trebuie sa indeplineasca o serie de conditii cumulative, printre care mentionam:

– au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;

– au capital social integral privat;

– nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari/administratori ai altor societati care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.

– nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

– au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

– nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
In ce pot firmele sa investeasca ajutorul de la stat:

– achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea proiectului cu componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet cafe, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)

– achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;

– achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;

– achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

– achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;

– achizitionarea de electro si motostivuitoare;

– investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

– achizitionarea de mobilier, birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma), conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;

– achizitionarea de autoutilitare .

– realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului nerambursabil;

– achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie1 pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

– achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;

– specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

– consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (maximum 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta, dar nu mai mult de 5.769 lei).

startupcafe.ro

Vezi si

Noul regulament de furnizare a energiei electrice: Furnizorul are obligaţia să eşaloneze la plată sumele datorate de client

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat modificări consistente la regulamentul de …