Unitățile spitalicești din județ au scos doar două posturi vacante pentru examenul de Rezidențiat

8/11/19 ora:5:18am

Absolvenții de Medicină se pot înscrie, de ieri, pentru examenul de rezidențiat u înscrierile se fac la sediul Direcției de Sănătate Publică Suceava și se încheie pe data de 19 noiembrie 

Începând de ieri, joi, 7 noiembrie, la sediul Direcției de Sănătate Publică Su­ceava au început înscrierile pentru ­exame­nul de rezidențiat organizat de Mi­nisterul Sănătății în Centrul Universitar Iași, înscrieri ce se vor desfășura până pe data de 19 noiembrie. Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Ocuparea locu­rilor/pos­turilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obți­nut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu. Medicii, medicii dentiști și farma­ciștii care devin rezidenți pe locuri în­cheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru reziden­țiat.

La nivelul județului Suceava sunt doar două posturi libere pentru examenul de rezidențiat pe post, sesiunea 8 decembrie 2019, managerii spitalelor fiind nemul­țumiți că rezidenții le ocupă posturile, le încarcă statele de plată și nu se mai întorc la posturi. Posturile vacante sunt la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, secția Recuperare medicină fizică șibalneologie, specializarea medicină fizică și reabilitare și la Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, secția Psihiatrie cronici, specialitatea Psihiatrie.

Concursul va fi susținut în Centrul Universitar Iași pentru posturile publicate în județele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea. Concursul se va desfășura sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de patru ore. Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri: 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din cinci, se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu patru puncte, iar 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu, cu două-patru răspunsuri corecte. Departajarea candidaților care au obținut punctajul maxim posibil se face prin sus­ți­­nerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica și bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcă­tuite cu 24 de ore înainte de susținerea probei, într-un sediu securizat. După cum reiese din datele statistice ale Direcției de Sănătate Publică Suceava, în prezent, în județ, sunt 40 de medici rezidenți de diferite specialități care au încheiat contracte cu spitalele sucevene. (Cristina RUŞTI)