Spitalul Judetean de Urgenta Suceava va deveni spital clinic si va colabora cu Facultatea de Medicina din Iasi

30/11/10 ora:11:22am

N „~ncepem demersurile ca SJU Suceava s\ devin\ spital clinic. Mai avem c=]iva pa[i de f\cut”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, conform c\ruia un parteneriat cu Facultatea de Medicin\ de la Ia[i ar putea s\ `nceap\ chiar din 2011, iar medici reziden]i de la Ia[i vor putea s\ fac\ practic\ la Suceava

Spitalul Jude]ean de Urgen]\ (SJU) „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava ar urma s\ devin\ spital clinic de urgen]\, dup\ ce autorit\]ile sucevene au ob]inut acordul Facult\]ii de Medicin\ a universit\]ii de profil din Ia[i. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de c\tre pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a spus, `n [edin]a CJ Suceava, c\ s-a ob]inut acordul Facult\]ii de Medicin\ din Ia[i `n vederea `nceperii colabor\rii cu Spitalul Jude]ean de Urgen]\ Suceava.

De fapt, Senatul Facult\]ii de Medicin\ din Ia[i [i-a dat acceptul pentru `ncheierea unui astfel de acord de colaborare cu SJU Suceava. Astfel, medicii reziden]i de la Ia[i vor putea s\ vin\ `n practic\ la cea mai mare unitate spitaliceasc\ din jude]ul Suceava. Este unul din pa[ii necesari pentru ca SJU s\ dob=ndeasc\ statutul de Spital Clinic. „~ncepem demersurile ca SJU Suceava s\ devin\ spital clinic. Mai avem c=]iva pa[i de f\cut”, a spus Gheorghe Flutur.

Conform celor spuse de pre[edintele CJ Suceava, parteneriatul ar putea s\ `nceap\ `n luna ianuarie a anului 2011. Gheorghe Flutur a explicat ulterior, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ va solicita avizul Ministerului S\n\t\]ii `n vederea transform\rii SJU Suceava `n spital clinic. „Mi-a[ dori ca de la 1 ianuarie SJU Suceava s\ fie spital clinic”, a spus pre[edintele CJ Suceava. El a precizat c\, `n urma unui parteneriat cu Facultatea de Medicin\ din Ia[i [i prin Hot\r=re a CJ Suceava, spitalul jude]ean de urgen]\ va deveni spital clinic de urgen]\. Reamintim c\ SJU Suceava a fost preluat, anul acesta, de CJ Suceava. (Dan PRICOPE)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. dan 30/11/2010 la ora 18:18 -

    cred ca ati vrut sa spuneti morga clinica,deoarece la actuala dotare si la conditiile din spital nu putem vorbi de altceva fudulia si prostia actualului presedinte al consiliului judetean este fara margini,de intinde mai mult ca judetul